Gode råd krever gode verktøy

Gode analyser og oppdaterte rapporter gir viktig merverdi for oss og alle våre kunder. Vi har gjennom mer enn ti år bygget en kultur med åpenhet og analyse som et viktig grunnlag for vår rådgivning innen finans og risikohåndtering.

Söderberg & Partners har gjennom oppkjøp og organisk vekst blitt en av de ledende finansielle rådgiverne i Norden. Denne veksten fortsetter, noe som stiller stadig større krav til rapporteringsevne og analyseverktøy.

Løsningen ble Azure Synapse Analytics og Power BI fra Microsoft.

- Før tok det dager å generere en virksomhetsrapport på tvers av alle enheter. Azure Synapse Analytics og Power BI aktiverer nå rapporter etter behov. Endringer er tilgjengelige innen en time, slik at forretningens beslutningstakere kan se disse umiddelbart, sier Gard Vammervold Eriksen, CFO i Söderberg & Partners Norge.

Utvikler videre

Nå er fase to og tre i gang, og vi faser stadig flere partnere inn i prosjektet. I fase tre vil vi automatisere rapporter for eksterne forsikringsselskaper og partnere. I mellomtiden gir Azure datalager oss et sterkt argument i forhandlinger med nye partnerskapsselskaper.

Les mer

Les om reisen vi har hatt fra den gang vi brukte uforholdsmessig mye tid på å hente ut nødvendige data, til i dag, hvor vi kan bruke tiden til å forstå og analysere informasjonen, som igjen skaper verdifull innsikt til forretningen. 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish