Dobbeltboligforsikring fungerer

Boligprisene i Norge har falt, og høyst sannsynlig skal prisene ytterligere ned. For å få lån hos bankene, er det nå flere som selger før de kjøper. Det bidrar til å presse boligprisene ytterligere ned. Men - det finnes alternative løsninger.

En av løsningene er Dobbeltboligforsikring. Forsikringen kjøpes og betales av selger, men det er kjøper som får utbetalingen fra forsikringen. Boligene med Dobbeltboligforsikring blir derfor mer attraktive i eiendomsmarkedet, og det vil bli tryggere for interessentene å legge inn bud.

Å kjøpe før man selger, innebærer en risiko for å bli sittende med to boliger i en periode. Man kan også ende opp med å kjøpe og selge i to ulike markeder. - Dobbeltboligforsikring gir kjøper en garanti mot doble boutgifter dersom det tar tid å selge egen bolig, sier Jens Lexerød i Söderberg & Partners. 

- Vi opplever nå en markant økning i salget av forsikringen. Tallene viser en tredobling i salget hittil i 2023 mot tidligere år, sier han.

Utløsende faktor

Tilbakemeldingene fra eiendomsmeglerne viser også at produktet fungerer etter hensikten, og kan være en avgjørende faktor for salgsprosessen.

- Dette produktet virker slik markedet er nå, sier Lars-Håkon Nohr, Daglig leder i Aktiv Eiendomsmegling Halden. Han gjennomførte nylig et salg som er et eksempel på det. - Selger valgte å tegne Dobbeltboligforsikring, og det viste seg å bli utløsende faktor for at budrunden startet og kjøper tok sjansen. Det ble en god opplevelse både for kjøper og selger, avslutter Nohr.

Fakta om Dobbeltboligforsikring:

  • Forsikringen tegnes av selger, og sikrer kjøper av boligen mot å bli sittende med doble bokostnader dersom de ikke får solgt sin gamle bolig. Selger betaler - kjøper får utbetalingen.
  • Forsikringen dekker faktiske ekstra boligkostnader med inntil 15.000 kroner per måned i inntil ni måneder, dersom kjøper ikke får solgt sin gamle bolig før overtakelse av den nye.
  • Forsikringen omfatter netto rentekostnader og faktiske ekstra boligkostnader ved usolgt bolig (felleskostnader, boligforsikring, oppvarming/strøm og kommunale avgifter).
  • Forsikringen er gyldig i tolv måneder etter overtakelse og koster 6500 kroner, uansett lånebeløp. Det spesielle med forsikringen er at den kjøpes og betales av selger, men det er kjøper som vil få utbetaling fra forsikringen.

Økt etterspørsel

Produktet er alltid relevant for nybygg, hvor du kjøper bolig lang tid i forveien og markedet kan endre seg innen overtakelse. For bruktbolig er produktet ekstra relevant når markedet er krevende. I et normalmarked ser vi at åtte av ti kjøper bolig før de selger den gamle. Når usikkerheten i markedet øker, ser vi at flere foretrekker å selge før de kjøper. 

- Forutsigbarhet er viktig uansett hvordan markedet er. For selgerne betyr produktet potensielt flere budgivere, sier Christian Søhus, Deputy CEO i Söderberg & Partners. Vi merker nå en økt etterspørsel fra våre kunder, spesielt innenfor bruktbolig. Da er det godt å kunne tilby en velprøvd løsning som er skreddersydd for akkurat slike utfordringer markedet nå står overfor, avslutter Søhus.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish