Årsresultat 2022
Sterk utvikling i 2022

Söderberg & Partners Wealth Management opplevde sterk klientvekst over hele landet i 2022 og selskapets salgsinntekter for året økte med 27 prosent til 363,6 MNOK. Våre klienter investerte vel 10 mrd. i ny kapital i våre anbefalte porteføljer i løpet av 2022, og selskapets kapital under rådgivning økte derfor vesentlig gjennom året. Selskapets anbefalte klientporteføljer har vist seg robuste gjennom urolighetene i 2022 og gitt god avkastning de siste årene.

Söderberg & Partners Wealth Management

(MNOK) 2022 2021
Salgsinntekter 363,6 286,5
Resultat før skatt 2,1 26,9

Sterkt fokus på å bygge markedets beste rådgivningstilbud

Söderberg & Partners har i løpet av 2022 lansert flere nyheter i selskapets rådgivningstilbud: nytt advokatkontor av erfarne skattespesialister, forretningsførsel som egen tjeneste, forsikringsmegling for bedriftseiere, ny app er lansert og pensjonsrådgivning.

Söderberg & Partners skal tilby markedets beste rådgivningstilbud og vi har i år investert mye i et enda bedre rådgivningstilbud, ansatt nye erfarne formuesrådgivere og lansert nye gode it løsninger. Vi er et vekstselskap med fokus på å øke kvaliteten i alle ledd og investere for å gi våre klienter det aller beste tilbudet. Om et slikt selskap skulle ha store overskudd så ville det bety at man enten tar for mye betalt fra klientene eller så investerer man for lite, og det er ikke aktuelt for oss, sier styreleder Tore Malme.

Flere nye kontorer og mange erfarne rådgivere har byttet til Söderberg & Partners

Selskapet går mot strømmen og etablere nye kontorer og rekrutterer mange erfarne rådgivere. I 2022 åpnet selskapet nye kontorer i Ålesund, Kristiansand, Porsgrunn og Sandefjord, og flere nye kontorer er på vei.

Selskapet vårt fokuserer på personlig formuesrådgivning. Vi må være etablert der klienter bor, jobber og skaper verdier. Mange banker sentraliserer, og legger ned lokalkontorene. Vi har valgt motsatt vei. Når vi finner dyktige team, starter vi nye kontor eller bygger videre der vi allerede er etablert. Vi gleder oss stort over at så mange etablerte rådgivere og spesialister i bransjen vår vil være med å bygge det mest profesjonelle rådgivningsmiljøet i Norge. Vi tror på gode digitale løsninger i arbeidet vårt, men som støtteverktøy i vår rådgivning og vårt oppfølgingsarbeid. Den personlige relasjonen med rådgiver er ofte det viktigste for fornøyde klienter, sier administrerende direktør i Söderberg & Partners Wealth Management, Michael V. Sivertsen.

Sôderberg & Parters samlet i Norge vokser sterkt

Söderberg & Partners er i tillegg til å være en av landets ledende formuesrådgivere også landets største forsikringsrådgiver og forsikringsmegler, og Söderberg & Partners i Norge hadde også samlet sett ett godt år i 2022, og passerte for første gang 1 milliard kr i samlede inntekter. Selskapenes balanser er også bunnsolide med ingen rentebærende langsiktig gjeld og med høy egenkapital. Virksomhetene i Norge ansatte 100 nye medarbeidere i løpet av året slik at man nå har 500 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo og de 20 kontorene over hele landet.

Oslo, 6. Mars 2023

Söderberg & Partners Wealth Management AS

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish