2022
Sommerhilsen

Kjære klient, først vil jeg benytte anledningen til å takke for tilliten du viser oss ved å velge oss som din rådgiver. Enten du har vært klient hos oss i noen år, eller nylig har valgt oss som din samarbeidspartner. Det er mange dyktige konkurrenter i bransjen vår, og vi setter stor pris på at du du har valgt oss i Söderberg & Partners som din samarbeidspartner.
Michael Vågen Sivertsen
Michael Vågen Sivertsen 
Administrerende direktør

Verdien av rådgivning

Vi har vært gjennom et krevende halvår for finansmarkedene, preget av usikkerhet. Mye av dette stammer fra den pågående konflikten i Ukraina. Selv om det har påvirket finansmarkedene negativt, så er det den humanitære krisen som vi alle føler mest på. Vi har flere kolleger i Ukraina, og det er godt å vite at de raskt kom seg i sikkerhet, og har kunnet leve i en så normal hverdag som mulig forholdene tatt i betraktning.  

Vi er imponert over hvordan nordmenn generelt har tatt imot Ukrainske flyktninger, som i en vanskelig situasjon har måttet flykte fra hjemmet sitt og har måttet etterlate familie og venner. Derfor var det også naturlig for oss å støtte Flyktninghjelpen og det arbeidet de gjør i etterkant av vår interne Sustainability Week, som ble gjennomført i mai. 

Finansmarkedene har også vært preget av økende inflasjon. Sentralbankene verden rundt svarer med økte styringsrenter, med mål om å navigere mot en myk landing. Hvorvidt det blir en myk eller hard landing (resesjon), vil tiden vise. Men som historien har vist oss, verdensøkonomien når alltid nye høyder, på tross av periodene med tøffere tider. Og da er det viktig å være til stede i markedet, selv om det kan oppleves ubehagelig.  

Kanskje er det nettopp i perioder som dette at verdien av en rådgiver virkelig viser seg? For når usikkerheten melder seg og det er ekstra viktig å holde seg til den langsiktige planen din, så står vi klare til å minne deg på hva den er og hvorfor vi sammen kom frem til den, og eventuelt tilpasse planen dersom det er hensiktsmessig. Samtidig gjør selskapets samlede investeringsressurser løpende vurderinger av hvordan best posisjonere din portefølje i henhold til endrede muligheter i finansmarkedene og fondsuniverset. Den fleksibiliteten som mangelen på bindinger til produkter og forvaltere gir oss, er en av mange styrker som følger det å være din uavhengige rådgiver.

Vi forsøker alltid å være så tilgjengelige som mulig for alle våre klienter, og aktivt ta kontakt når usikkerheten er på sitt høyeste. 

Nye lanseringer og fokus fremover

Vi jobber alltid med å forbedre vårt rådgivningstilbud til deg. I løpet av første halvår har vi introdusert et nytt team av skatteadvokater som en del av vårt totaltilbud til våre klienter, samt regnskapstjenester, forretningsførsel og pensjonsrådgivning. I løpet av våren gjennomførte vi også en undersøkelse blant våre klienter, der mange tok seg tid til å svare. Det setter vi stor pris på, og tilbakemeldinger vi får fra klientene våre står helt sentralt når vi skal utvikle oss videre og prioritere hva vi skal fokusere på fremover. Teknologi og digitale løsninger står i fokus, i tillegg til blant annet ESG. Både mht. rådgivningsprosessen vår, utvikling av våre rapporteringsløsninger samt en kontinuerlig utvikling av hvordan vi integrerer ESG-hensyn i vår investeringsprosess. 

Nok en gang – tusen takk for tilliten. Vi skal gjøre det vi kan for å fortsette å gjøre oss fortjent til den.  Vi håper vi oppfyller dine forventninger, og at du ikke nøler med å gi oss tilbakemelding dersom du savner noe fra oss. Vårt fokus vil alltid være på å tilby det best mulige rådgivningstilbudet til våre klienter. Hvis du tror at noen i ditt nettverk kunne hatt behov for å ta en prat med oss, så må du gjerne gi beskjed direkte til din rådgiver. 

For første gang på tre år kan vi endelig gå en tilnærmet normal sommer i møte, sett bort fra enkelte reiseutfordringer. Jeg håper du får nyte sommeren med familie og venner.  

Med ønske om en god sommer, 

Michael V. Sivertsen 
administrerende direktør 

E-post: michael@soderbergpartnerswealth.no 
Mobil: 93 04 04 06 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish