Resultat årsregnskap
Rekordår for Söderberg & Partners Wealth Management

Söderberg & Partners Wealth Management kan se tilbake på 2021 som et år der alle rekorder ble slått. Selskapets kapital under rådgivning økte med 13 mrd. NOK i løpet av året, i tillegg nådde vi 1300 nye klienter. I Prosperas Private Banking-undersøkelse for 2021 ble selskapet kåret som landets beste på flere viktige kategorier

- 2021 var et spesielt år som var sterkt preget av den globale pandemien, men året ble likevel et rekordår for selskapet på de fleste områder. Nordmenn har tilpasset seg den nye verdenen og har valgt uavhengig rådgivning, med et langsiktig perspektiv i sin finansielle formue, sier Michael Sivertsen, daglig leder i Söderberg & Partners Wealth Management.

Sterk vekst

Söderberg & Partners Wealth Management opplevde i 2021 en solid økning på blant annet følgende områder:

  • Inntektene økte fra 137,7 MNOK til 286,5 MNOK.
  • Driftsresultat økte fra 2,2 MNOK til 26,6 MNOK.
  • Egenkapitalen til økte fra 98,5 MNOK til 164,7 MNOK.

- Vi i Söderberg & Partners Wealth Management har bygget opp en solid forretningsmodell som gjør at vi kan yte formuesrådgivning av høy kvalitet til alle våre klienter. Samtidig investerer vi mye i å bygge landets beste rådgivningsmiljø, og alt dette med solide nøkkeltall, sier styreleder Tore Malme.

(MNOK) 2021 2020 Endring 
Salgsinntekter 286,5 137,7 108 %
Driftskostander 259,9 135,6 92 %
Driftsresultat 26,6 2,1 1167 %
Netto finansposter 0,3 0,1 200 %
Ordinært resultat før skatt 26,9 2,2 1123 %
Skattekostnad 6,7 0,6 1017 %
Årsresultat 20,2 1,6 1163 %

Bygger landets beste rådgivningsmiljø

Söderberg & Partners Wealth Management har i dag 170 ansatte fordelt på selskapets kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Kristiansand, Porsgrunn og Tønsberg.

- Vi tar sikte på å fortsette å samle de flinkeste rådgiverne og spesialistene i bransjen hos oss, fordi vi tror at det nettopp er menneskene som utgjør en forskjell når vi skal skape et enda bedre rådgivningstilbud. I tillegg må vi hele tiden videreutvikle oss slik at kan tilby gode og moderne tjenester, også i fremtiden. Derfor jobber vi nå med flere spennende forbedringsprosjekter, sier Michael V. Sivertsen.

I 2021 debuterte vi også i Prosperas Private Banking-undersøkelse i Norge, og selskapet gikk rett inn på andreplass i kåringen. 

I undersøkelsen kom Söderberg & Partners Wealth Management på første- eller andreplass i ti av 13 kategorier og i følgende kategorier er selskapet best i bransjen:

  • Personlig kontakt med klienter
  • Investeringskompetanse
  • Investeringsløsninger med god track record
  • Integritet og etisk standard
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish