krigen i Ukraina
Investeringene til klienter av Söderberg & Partners Wealth Management

Våre tanker går til alle uskyldige ofre for Russlands uprovoserte angrep på Ukraina, og Söderberg & Partners Wealth Management fordømmer deres handlinger.
Sturla  Skogland, CFA
Sturla Skogland, CFA 
Investeringsdirektør / CIO

Det er vårt ansvar som rådgiver å følge de samordnede sanksjonene mot Russland. Videre stiller vi oss bak ekskludering av russiske investeringer, på bakgrunn av at de direkte eller indirekte kan benyttes av Russland til å støtte krigføringen i Ukraina fremover.

Russisk eksponering

Våre klienters porteføljer består av likvide globale fond, innen renter, aksjer og alternative strategier. Vi har den siste tiden hatt tett dialog med våre forvaltere for å undersøke om de har eksponering til russiske verdipapirer og deres plan videre. Tilbakemeldingene fra forvalterne som på et tidspunkt hadde russisk eksponering er at de enten har solgt seg ut, eller ønsker å foreta et kontrollert nedsalg så fort muligheten byr seg.

På det nåværende tidspunkt er det imidlertid restriksjoner og forstyrrelser i markedet som begrenser muligheten for handel. Resterende beholdninger vil dermed være fryste inntil markedet åpner igjen, eller eventuelt til aksjekursene skrives ned til null.

Basert på data per 4. mars er den gjennomsnittlige eksponeringen mot Russland i våre klienters porteføljer rundt 0,1 prosent. Videre har forvalterne bekreftet at de ikke vil investere ytterligere kapital i russiske verdipapirer fremover.

 

Med vennlig hilsen                                                  

Sturla Skogland, CFA

investeringsdirektør

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish