Skip to main content Skip to main navigation

Vår rådgivningsprosess

Icon - analyse.png

1. Kartlegging og analyse
 • Kartlegging og synliggjøring av kundens situasjon
 • Avdekke ønsker og mål knyttet til pensjonstilværelsen
 • Avklare ønsket totalpensjon
 • Avklare potensielle faktorer som kan påvirke fremtidig pensjon
Les mer

Icon - analyse.png

2. Valg av strategi og portefølje
 • Avdekke risikoevne og vilje
 • Valg av aktivaklasser og fordeling (spareprofiler)
 • Avdekke sparevilje og sparemulighet og gjennomføre analyse av hvilken effekt ulike sparebeløp har på totalpensjonen
Les mer

Icon - analyse.png

3. Dokumentasjon
 • Utarbeide Pensjonsplan
 • Gjennomgang av anbefalt risikoprofil og underliggende forvaltning
 • Gjennomgang av kostnader
Les mer

Icon - parnters.png

6. Oppfølging
 • Gjennomgang av risiko og situasjon i forhold til mål & strategi
 • Endring i livssituasjon eller jobbsituasjon
 • Vurdere eventuelle tiltak for optimalisering
Les mer

Icon - analyse.png

5. Forvaltning
 • Implementering av risikoprofil
 • Løpende og periodisk rapportering
 • Personlig oppfølging ved behov
 • Sikre etterlevelse av valgt strategi
Les mer

Icon - analyse.png

4. Avtaleinngåelse
 • Avtaler, formalia og signatur
Les mer

Icon - analyse.png

1. Kartlegging og analyse
 • Kartlegging og synliggjøring av kundens situasjon
 • Avdekke ønsker og mål knyttet til pensjonstilværelsen
 • Avklare ønsket totalpensjon
 • Avklare potensielle faktorer som kan påvirke fremtidig pensjon
Les mer

Icon - analyse.png

2. Valg av strategi og portefølje
 • Avdekke risikoevne og vilje
 • Valg av aktivaklasser og fordeling (spareprofiler)
 • Avdekke sparevilje og sparemulighet og gjennomføre analyse av hvilken effekt ulike sparebeløp har på totalpensjonen
Les mer

Icon - analyse.png

3. Dokumentasjon
 • Utarbeide Pensjonsplan
 • Gjennomgang av anbefalt risikoprofil og underliggende forvaltning
 • Gjennomgang av kostnader
Les mer

Icon - analyse.png

4. Avtaleinngåelse
 • Avtaler, formalia og signatur
Les mer

Icon - analyse.png

5. Forvaltning
 • Implementering av risikoprofil
 • Løpende og periodisk rapportering
 • Personlig oppfølging ved behov
 • Sikre etterlevelse av valgt strategi
Les mer

Icon - parnters.png

6. Oppfølging
 • Gjennomgang av risiko og situasjon i forhold til mål & strategi
 • Endring i livssituasjon eller jobbsituasjon
 • Vurdere eventuelle tiltak for optimalisering
Les mer

Icon - analyse.png

1. Kartlegging og analyse
 • Kartlegging og synliggjøring av kundens situasjon
 • Avdekke ønsker og mål knyttet til pensjonstilværelsen
 • Avklare ønsket totalpensjon
 • Avklare potensielle faktorer som kan påvirke fremtidig pensjon
Les mer

Icon - analyse.png

2. Valg av strategi og portefølje
 • Avdekke risikoevne og vilje
 • Valg av aktivaklasser og fordeling (spareprofiler)
 • Avdekke sparevilje og sparemulighet og gjennomføre analyse av hvilken effekt ulike sparebeløp har på totalpensjonen
Les mer

Icon - analyse.png

3. Dokumentasjon
 • Utarbeide Pensjonsplan
 • Gjennomgang av anbefalt risikoprofil og underliggende forvaltning
 • Gjennomgang av kostnader
Les mer

Icon - analyse.png

4. Avtaleinngåelse
 • Avtaler, formalia og signatur
Les mer

Icon - analyse.png

5. Forvaltning
 • Implementering av risikoprofil
 • Løpende og periodisk rapportering
 • Personlig oppfølging ved behov
 • Sikre etterlevelse av valgt strategi
Les mer

Icon - parnters.png

6. Oppfølging
 • Gjennomgang av risiko og situasjon i forhold til mål & strategi
 • Endring i livssituasjon eller jobbsituasjon
 • Vurdere eventuelle tiltak for optimalisering
Les mer

Kontakt oss

* Obligatoriske felter

Les mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger her.

Kontakt oss