Skip to main content Skip to main navigation

Sosialt ansvar

Sosialt ansvar og engasjement er viktig i Söderberg & Partners. Vårt fokus er hovedsakelig på barn og unge. Vi tror at nøkkelen til et vellykket samfunnsansvar er det personlige engasjementet! 

Samarbeid med Kirkens Bymisjon

 

Söderberg & Partners er stolt av å være offisiell samarbeidspartner med Kirkens Bymisjon. Som del av dette samarbeidet har de ansatte vært med på en annerledes byvandring i Oslos gate, bidratt med å arrangere alpindag for barn og unge, skjerfaksjon, næringslivsdugnad og bøssebæredugnad under TV-aksjonen.

Samarbeidet gir de ansatte i Söderberg & Partners et annerledes perspektiv og en mulighet for å gi noe tilbake til samfunnet.

Contact us