Skip to main content Skip to main navigation

Bærekraftsrapportering

Bærekraftsrapporten omfatter Söderberg & Partners Holding AB, og er utarbeidet i henhold til GRI G4 Standard (Global Reporting Initiative), regnskapsnivå Core. Se vår siste bærekraftsrapport nedenfor.

Bærekraftsrapportering

Her er noen viktige tiltak fra 2020-rapporten.

Nytt samarbeid for å skape et bedre klima

Söderberg & Partners har blitt med som strategisk partner i Global Challenge-prosjektet Climate Agenda – en uavhengig samarbeidsplattform og akselerator for klimaendringer. Initiativet samler sentrale aktører innen næringsliv, politikk og samfunn bak en kraftfull og rettferdig overgang i tråd med Sveriges mål om netto nullutslipp innen 2045.

Ny teknologi for klimakompensasjon

Söderberg & Partners kompenserer for alle ansattes karbondioksidutslipp på jobb og fritid, men i 2020 ble Söderberg & Partners en av de første aktørene som kompenserte for klimaendringer gjennom kullfjerning.

Jobber mot barnearbeid

Gjennom fondsstrategien Active Impact har Söderberg & Partners Asset Management investert i to selskaper hvor det var stor risiko for barnearbeid. Sammen med vårt ESG-team og Redd Barna jobber vi nå aktivt for å redusere disse risikoene.

Les den siste bærekraftsrapporten her:

Les her

 

 

Kontakt oss