Skip to main content Skip to main navigation

Bærekraft

For Söderberg & Partners betyr bærekraft å ta ansvar for påvirkningen vi har på miljøet vårt. Bærekraft er en naturlig del av vår virksomhet, og vi jobber hele tiden med å forbedre oss i den daglige driften, i analysene, i rådgivningen og meglingen - så vel som i administrasjonen. Begrepet bærekraft består av tre deler: økonomisk, økologisk og sosial bærekraft. Som en av de ledende aktørene i finansmarkedet kan vi bidra til en mer bærekraftig utvikling på alle områder.

Bærekraftspolicy

Bærekraft er en naturlig del av vår virksomhet, og vi jobber hele tiden med å bli bedre i vår daglige drift, i analysene og i rådgivningen. Vår bærekraftspolicy beskriver mer detaljert hvordan vi jobber. 

Les mer

Samarbeid

Vi samarbeider med en rekke organisasjoner hvor fokus er på barn og unges helse og velvære. Her kan du lese mer om de respektive organisasjonene og deres innsats.

Les mer

Engasjerte medarbeidere

Mange av de ansatte i Söderberg & Partners er involvert i sosiale prosjekter på ulike måter. For å oppmuntre til ytterligere engasjement tilbyr vi våre ansatte én CSR-dag per år for å jobbe med veldedighet. Vi er også blant de første selskapene som kompenserer for klimaendringer for alle ansatte, både på jobb og fritid.

Les mer

Bærekraftsrapportering

Vi utarbeider årlig en bærekraftsrapport for å beskrive hvordan vi jobber med bærekraftspørsmål, samt hvilke mål vi ønsker å nå. Vi tror at bærekraftige strategier er avgjørende for å fortsette å skape verdier, både for våre kunder, ansatte og samfunnet for øvrig.

Les mer

Miljødiplom

Vi tar ansvar for miljøpåvirkningen av våre beslutninger og handlinger. Vi er klar over at vår virksomhet påvirker miljøet, både positivt og negativt. Vi er derfor glade og stolte over at de tiltakene vi gjør, fungerer.

Les mer

Klimahub

Du kan finne flere av våre klimadata i Klimahub, som er en klimaportal utviklet av Fjordkraft. Her kan du finne klimadata for alle virksomheter i hele landet. Du kan søke opp våre klimadata ved å følge linken under.

Les mer
Kontakt oss