Skadebehandling

Miljøet i Claims Link er ungt, sterkt faglig og sosialt.

Hos oss får du god tilgang til advokatsaker og møter i forliksrådet, og du får ansvar for egne saker og egen portefølje.

Vi er spesialister på rettsforhold knyttet til fast eiendom og forsikringsrett generelt, og har også omfattende prosedyreerfaring innenfor disse områdene. Vi behandler i tillegg skader relatert til yrkesskadeforsikring, næringsbygg- og bedriftsforsikring samt krav under diverse garantiordninger.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish