Skip to main content Skip to main navigation

Skadebehandling

Skadebehandling

Claims Link er Norges største frittstående skadeoppgjørsselskap. Vi er ca. 60 dyktige medarbeidere – koordinatorer, saksbehandlere, advokater og jurister – fordelt på kundesenter og ulike skadeteam.

Vi er spesialister på rettsforhold knyttet til fast eiendom og forsikringsrett generelt, og har også omfattende prosedyreerfaring innenfor disse områdene. Vi behandler i tillegg skader relatert til yrkesskadeforsikring, næringsbygg- og bedriftsforsikring samt krav under diverse garantiordninger.

Miljøet i avdelingen er ungt, sterkt faglig og sosialt. Hos oss får du god tilgang til advokatsaker og møter i forliksrådet, og du får ansvar for egne saker og egen portefølje.

Play

Kontakt oss