Pensjonslovgivningen 2022

17 mar. 2022
22:22
Med virkning fra 1. januar 2022 har det kommet flere endringer i pensjonslovgivningen.

Disse får konsekvenser både for ansatte og arbeidsgivere i en rekke bedrifter. I webinaret gir vi deg oversikt over endringene og hvordan de vil kunne påvirke pensjonsordningen.

Ja, endringen av sparesats kan gjøres med tilbakevirkende kraft til 1.1.2022.

Ja, det må være samme innskudd fra første krone til 7,1G. Det vil bare være en terskel og den vil fortsatt være ved 7,1 G.

I utgangspunktet er det kun selve innskuddet og premien til innskuddsfritaket som øker (hvis man ikke velger en kostnadsnøytral løsning).

Styringsgruppen er et organ som er beskrevet i pensjonslovverket.

Ja, de kan være med på planendring, men dersom de blir uføre vil de bli satt tilbake til gammel plan.

Dette er et av områdene man ikke har fått avklart fra departementet.

Ja, reglene gjelder også hybrid.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish