Michael V. Sivertsen og Heidi Kildal

Investert podcast
#8: Bærekraft - fra regelverk til praksis

7 des. 2023
31:07
Alle vet at bærekraft er viktig, men veien dit kan virke forvirrende. Med stadig skiftende regelverk og kommende standarder for bedrifter er det en jungel der ute. Michael og Heidi tar tak i dette sammen med Cecilie Wetlesen Borge, partner hos Berngaard AS. Sammen diskuterer de hvordan bedrifter skal forholde seg til det skiftende landskapet, men også hvordan du som investor kan fatte velinformerte og ansvarlige investeringsbeslutninger.
Heidi Kildal
Heidi Kildal 
Advokat og partner
Michael Vågen Sivertsen
Michael Vågen Sivertsen 
Administrerende direktør Formuesrådgivning

Har du noen spørsmål eller temaer du ønsker vi skal ta opp i neste episode? Send oss en e-post til podkast@soderbergpartnerswealth.no

Disclamer

Söderberg & Partners Wealth Management AS sin podcast skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Söderberg & Partners Wealth Management AS er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i denne podcasten.

Få det siste, først!

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få nyheter direkte til innboksen din.
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish