Investert podcast
Episode 27: Magnificent 7 - hvor lenge vil festen vare? (med Harald Jeremiassen)

16 mai 2024
20:04
Sammenhengen mellom kunstig intelligens (KI) og utviklingen i Magnificent 7, samt hos andre teknologiselskaper, har de siste årene vært svært betydningsfull. For å dykke dypere ned i dette har vi igjen med oss Harald Jeremiassen, porteføljeforvalter i Holberg-fondene. Sammen med Heidi og Michael belyser han fremveksten av tech-sektoren og dens dominerende rolle i dagens marked.
Heidi Kildal
Heidi Kildal 
Advokat og partner
Michael Vågen Sivertsen
Michael Vågen Sivertsen 
Administrerende direktør

Du kan også finne epiosden på Spotify eller Apple.

Er det noen temaer du vil høre mer om, eller har du noen spørsmål? Send e-post til podkast@soderbergpartnerswealth.no.

Disclamer

Söderberg & Partners Wealth Management AS sin podcast skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Söderberg & Partners Wealth Management AS er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i denne podcasten.

Få det siste, først!

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få nyheter direkte til innboksen din.
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish