Michael V. Sivertsen og Heidi Kildal

Investert podcast
#22: Norsk kraftproduksjon – rigget for fremtiden? Del 2 (med Andreas Aasheim)

4 apr. 2024
24:11
Vi fortsetter den spennende diskusjonen omkring norsk kraftproduksjon i fremtiden, og har på nytt fått med oss Andreas Aasheim, kommersiell direktør i Vindr, som sammen med våre verter belyser den sammensatte debatten. Kommer vi til å nå våre klimaforpliktelser innen 2030? Hvilke andre, fornybare energikilder er aktuelle her til lands? Og hvilke konsekvenser vil dette få for petroleumspolitikken som vår velstand er bygget på?
Heidi Kildal
Heidi Kildal 
Advokat og partner
Michael Vågen Sivertsen
Michael Vågen Sivertsen 
Administrerende direktør

Finn epiosden på Spotify og Apple

Lytt til forrige episode med Andreas Aasheim:

Er det noen temaer du vil høre mer om, eller har du noen spørsmål? Send e-post til podkast@soderbergpartnerswealth.no.

Disclamer

Söderberg & Partners Wealth Management AS sin podcast skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Söderberg & Partners Wealth Management AS er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i denne podcasten.

Få det siste, først!

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish