Michael V. Sivertsen og Heidi Kildal

Investert podcast
#21: Norsk kraftproduksjon - rigget for fremtiden? med Andreas Aasheim

21 mar. 2024
23:27
Hør Andreas Aasheim, kommersiell direktør i Vindr, og våre verter gi deg innsikt i Norges energifremtid både innen produksjon og forbruk. De er innom relaterte temaer som bokstavelig talt er i vinden, som fornybar energi, vårt fremtidige kraftunderskudd og driverne bak, samt litt historie om debatten rundt kraftproduksjon i Norge.
Heidi Kildal
Heidi Kildal 
Advokat og partner
Michael Vågen Sivertsen
Michael Vågen Sivertsen 
Administrerende direktør

Er det noen temaer du vil høre mer om, eller har du noen spørsmål? Send e-post til podkast@soderbergpartnerswealth.no.

 

Lytt til tidligere episoder

Disclamer

Söderberg & Partners Wealth Management AS sin podcast skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Söderberg & Partners Wealth Management AS er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i denne podcasten.

Få det siste, først!

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish