Investert podcast
#16: Generasjonsskifte - fast eiendom

15 feb. 2024
25:39
Hvordan kan du best håndtere overføringen av eiendommer til neste generasjon? Dette spørsmålet berører både følelsesmessige og økonomiske aspekter. Diskusjoner om familiehytta, bruksrett, potensiell arveavgift og skattemessige implikasjoner krever planlegging og kommunikasjon mellom familiemedlemmer. Michael og Heidi har besøk av advokat og partner i Söderberg & Partners Advokatene, Tore Fritsch, for å drøfte hvordan en kan overføre fritidseiendommer, primærboliger og sekundærboliger til neste generasjon.
Heidi Kildal
Heidi Kildal 
Advokat og partner
Michael Vågen Sivertsen
Michael Vågen Sivertsen 
Administrerende direktør

Er det noen temaer du vil høre mer om, eller har du noen spørsmål? Send e-post til podkast@soderbergpartnerswealth.no.

Disclamer

Söderberg & Partners Wealth Management AS sin podcast skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Söderberg & Partners Wealth Management AS er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i denne podcasten.

Få det siste, først!

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish