Pensjon
Spareprofiler

9 feb. 2023
Hva vi får i pensjon er viktig for oss alle, men er du klar over at du som individ har stor mulighet til å påvirke din pensjonsformue og fremtidig pensjonsutbetaling?

– Det er et paradoks at svært få av oss tar nødvendige grep som bidrar til at pensjonen blir best mulig. De fleste arbeidstakere i privat sektor har i dag innskuddspensjon.  Det er svært viktig å ta et bevisst investeringsvalg som er basert på egen risikovillighet og forutsigbarhet, mener pensjonsrådgiver hos Söderberg & Partners, Trym Varre.

Sparer til pensjon

Tidligere, da pensjonen var såkalt ytelsesbasert, var det ingen mulighet for den enkelte arbeidstaker til å påvirke den arbeidsgiverbetalte pensjonen. Folk stolte på arbeidsgiver og folketrygden og engasjerte seg lite i egen pensjon.

– I løpet av det siste 10 året har nesten alle virksomheter i privat sektor konvertert til innskuddsbasert pensjonssparing, og egen involvering er blitt svært viktig, sier Varre.

Du bestemmer

Arbeidsgiver bestemmer både leverandør og spareprosent pensjonskontoen din skal ha ved oppstart. Det samme gjelder valg av spareprofil.

– Du som ansatt og pensjonskontoeier kan imidlertid ha avgjørende påvirkningsmulighet på sluttresultatet av din egen pensjon, forteller Varre.

Dette betinger at kontoeier setter seg inn i relativt enkle hovedtrekk knyttet til langsiktig pensjonssparing, slik at han eller hun kan ta et bevisst sparevalg.

Ofte konservativ oppstartsprofil

Første gang det blir satt penger på din konto, bestemmer arbeidsgiver hvor mye som blir plassert i aksjer og rentepapirer. En tradisjonell forvaltningsprofil blir gjerne benyttet, der du de første årene får en stor andel av pensjonsinnskuddet plassert i aksjer.

– Når du blir litt eldre og pensjonsformuen begynner å vokse, reduserer normalt sett forsikringsselskapet andelen aksjer og øker andelen plassert i rentepapirer. Den såkalte risikoprofilen reduseres, forklarer Söderberg & Partners pensjonsrådgiver.

Dette er uheldig og kan være til hinder for en positiv utvikling av pensjonsformuen.

– Over tid gir aksjer vesentlig bedre avkastning enn rentepapirer, spesielt med det lave rentenivået vi for tiden ser over hele verden.

Lønnsomt med aksjer

Varre mener at den konservative standardprofilen som leverandørene ofte tilbyr, ikke kommer kontoeier til gode. Ved å trappe ned profilen mot større andel rentepapirer allerede i 40-årene, kan du risikere at din pensjon blir mer enn 20 prosent lavere enn ved å opprettholde en høyere aksjeandel helt inn mot pensjonsalder.

Få endrer profil

Nordmenn har historisk sett ikke hatt et aktivt forhold til sin pensjonsformue, noe som er videreført med innskuddspensjon. I dag er det kun ca. syv prosent som har gjort bevisste endringer i sin spareprofil.

– Vi bør alle sette oss inn i vår egen pensjonssparing og ta aktive, gjennomtenkte valg, mener pensjonsrådgiveren.

Rådet fra mange av pensjonsleverandørene er at man ikke skal ta for stor risiko når man blir eldre.

De gir lavere andel aksjer som svar.

– Det er Söderberg & Partners uenige i.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish