Nye pensjonsregler omfatter samtlige arbeidsgivere

Hovedelementet i de nye pensjonsreglene, som gjelder fra 1. juli 2022, er sparing fra første krone. Alle virksomheter som ikke har implementert dette må gjøre dette innen denne fristen.

Dersom man ikke foretar seg noe, vil satsen fra 1G automatisk bli flyttet til første krone. Her er det mange som ønsker å se på kostnadseffektene ved ulike alternativer.

I tillegg til pensjon fra første krone, er det to andre endringer som innføres fra 1. juli:

Frem til nå har det vært frivillig å inkludere ansatte under 20 år og de med stillingsprosent under 20.

Fra nå av skal alle ansatte, som er 13 år eller eldre, inn i pensjonsordningen dersom inntekten er kr 1000 eller høyere (for skattefrie organisasjoner er grensen kr 10 000). Dette omfatter alle som utfører arbeid hvor lønnen overstiger de nevnte grenser, f.eks. sommerhjelp, ekstraarbeidere, sesongarbeidere, m.fl.

Trenger du hjelp eller råd i forbindelse med dette? Ta kontakt med oss i Söderberg & Partners.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish