Mange fordeler for utleier

Depositumsgaranti er en løsning hvor du som privat utleier ikke er avhengig av en utleieforvalter for å sikre ditt utleieobjekt. Garanti var tidligere kun mulig å tegne gjennom en profesjonell aktør, men i dag er produktet tilgjengelig for alle. Med Depositumsgaranti fra Söderberg & Partners får du muligheten til å forenkle og profesjonalisere utleieforholdet.

Fordelene for deg som utleier:

  • Kredittsjekk av leietaker
  • Kostnadsfritt alternativ
  • Samme sikkerhet som depositum
  • Profesjonell bistand ved behov
  • Når du tegner en Depositumsgaranti, er kredittsjekk av leietaker alltid inkludert. Slik kan du som utleier være tryggere på at du har funnet en pålitelig leietaker.

Garantien er kostnadsfri og reguleres av Husleieloven på samme måte som et depositum. Reglene for å få utbetaling fra en garanti er de samme som ved en depositumskonto, og utleier er derfor like trygg og har de samme rettighetene.

Ved etablering av Depositumsgaranti får du også tilgang til profesjonell hjelp fra vårt kundesenter. Her får du svar på generelle spørsmål knyttet til uenigheter i leieforholdet, hva du kan kreve av leietaker etc. I tillegg får du bistand ved innmelding av krav, f.eks. maler for varsling av leietaker. Denne servicen er inkludert i produktet og du som utleier belastes ingen kostnader i forbindelse med saksbehandling eller bistand.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish