Hva skal du leve av som pensjonist?

8 mar. 2023
Det viser seg å være stor variasjon om kunnskap om egen pensjonsøkonomi.

Vi i Söderberg & Partners gjennomfører mange seniorsamtaler i løpet av året, og vår erfaring knyttet til disse, er foruroligende. For mange er realiteten at man ikke har råd til å pensjonere seg når man hadde tenkt.

  • 80 % av 60-åringene vet ikke hva egen inntekt blir som pensjonist
  • 70 % av disse blir skuffet over størrelsen på egen pensjon
  • Planer og drømmer for pensjonstiden må endres

For mange blir løsningen å flytte pensjoneringstidspunktet fram i tid. Eneste mulighet for å få endene til å møtes, er å stå lenger i arbeid. Med dagens fleksible pensjonsløsninger kan pensjoneringstidspunktet - for de fleste - utsettes til fylte 70 eller 72 år, uten at dette nødvendigvis er en god løsning for hverken arbeidstaker eller arbeidsgiver.

For noen er jobben navet i livet og man fungerer svært godt i arbeidslivet lenge, men de fleste ønsker å gi seg i perioden fra 64 - 67 år. Uten kunnskap om, og plan for, egen pensjonsøkonomi, kan dette bli vanskelig. 

Økt pensjonsforståelse for både yngre og eldre kan gi en bedre pensjonisttilværelse for flere.

Ta kontakt med oss i Söderberg & Partners for å se hva vi kan tilby av innsikt og kompetanse knyttet til din plan.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish