Hva er det som egentlig kjennetegner en god leietaker?

Det er ikke bare bare å flytte ut fra foreldrenes rede og ut i den store verden. Det er ingen som vasker klærne dine, lager middag til deg, betaler strømregningen eller leien din – med ett er alt opp til deg selv.

Etter timer, dager, uker og kanskje måneder med leting etter leiligheten du skal bo og leve i, skal du få lov til å sprette en billig champagne (eventuelt en crémant!) i lykkerus, men husk på at det er nå det virkelig begynner.

Som student eller nyutdannet og tidlig i karrieren er du allerede i godt selskap. Malene Haugland, eiendomsmeglerfullmektig i Leiebolig Utleiemegling svarer følgende på spørsmål om hva som utgjør en god leietager:

– Unge mennesker som er i etableringsfasen, opplever vi som pliktoppfyllende og gode betalere. Ca. 70 % av våre leietakere er unge mennesker i ny jobb eller studenter, sier hun.

Her er de beste tipsene for hvordan man blir man blir en enda bedre og mer ettertraktet husleier:

1. Gå nøye gjennom leiligheten sammen med utleier før du flytter inn.

– Før leieforholdet starter, bør begge partene ha interesse av at boligens tilstand er dokumentert ved bilder, videoer, protokoller, etc. Dette for at man ved leieforholdets slutt kan sammenligne tilstanden ved innflytting med tilstanden ved utflytting, sier Tor Q Aaserød, juridisk direktør i Utleiemegleren.

Vær nøye på dette punktet. Leieboerforeningen har i samarbeid med Huseiernes landsforbund utarbeidet en overtakelsesprotokoll ved utleie av bolig. Bruk den flittig, og fyll ut feil og mangler ved leiligheten, selv om du ikke ønsker dem utbedret før innflytting. Da slipper du å havne i en situasjon der du som leietager må erstatte eller utbedre feil du selv ikke har skyld i. Sørg for å få en underskrift av utleier på dette dokumentet – det betyr at dere er enige. Og husk: du kan ta så mange bilder og videoer du bare orker. Det er tydelige, brukbare og visuelle bevis. Husk datomerking og å lagre materialet på et trygt sted.

 

2. Les og gjør deg forstått med leiekontrakten – gjerne med pinlig nøyaktighet

En leiekontrakt skal tilbys hvis en av partene i leieforholdet ønsker det. Det anbefales uten unntak å kreve en kontrakt, det er best for både deg og utleier.

– En leiekontrakt bør inneholde de vesentligste bestemmelser utleier og leietaker er enige om. Den bør blant annet si når leieforholdet starter, når det opphører, om det er en tidsbestemt leieavtale som opphører ved en bestemt tid, eller om det er en avtale som opphører ved oppsigelse. Eventuelt en kombinasjon av de to kontraktsformene. Leiesummen må inn i avtalen, og retten til å regulere leien. Sikkerheten (som regel depositumet) for leieforholdet må også avtales. Videre bør man bestemme omfanget av leietakers vedlikeholdsplikt, hva han kan foreta seg med leieobjektet. Man bør også mene noe om rett til fremleie og om leieobjektets tilstand ved utflytting. Det bør også inntas en utkastelsesklausul, som gir utleier rett til å avslutte leieforholdet uten søksmål og dom ved leiemislighold eller dersom leietaker ikke flytter ved leieforholdets opphør, sier Tor Q Aaserød i Utleiemegleren.

Det finnes flere gode leiekontrakter på nett. Du kan benytte deg av for eksempel Leieboerforeningen sin, eller så har Huseiernes landsforbund en, men den krever et medlemskap i foreningen, og er tilrettelagt mer for huseierne (uten at det går på bekostning av dine rettigheter som leietager). Forbrukerrådet tilbyr også en utmerket leiekontrakt. Alle disse tre følger husleielovenes bestemmelser.

3. Betal husleien i tide

Ok, du har kommet deg inn, gått gjennom leiligheten og signert kontrakten og begynt å bo! Som student eller ny i jobb er du allerede i godt selskap:

Dette høres kanskje ekstremt innlysende ut, men det er et viktig poeng: betal husleien i tide! Dette er ofte den eneste kommunikasjonen man har med utleier – penger ut fra din konto, penger inn på utleiers konto.

Man blir enige om den månedlige betalingsdatoen i kontrakten, og det kan kanskje være lurt å sette denne til etter lønningsdag eller dagen studielånet kommer på konto (den 15. hver måned). Om du leier fra en privatperson, sett opp et månedlig trekk i nettbanken din, og leier du fra en profesjonell utleier kan du be om eFaktura eller AvtaleGiro.

En utleier kan finne på å spørre om referanser fra tidligere leieforhold, og den beste referansen man kan få er også den enkleste: X betalte leien i tide og holdt ellers god orden.

NB! Havner du i en vanskelig økonomisk situasjon der du sliter med å betale husleien på dato, si i fra om dette før snarere enn siden, så kan du komme til en felles enighet med utleier (gjør allikevel alt i din makt for å unngå en slik situasjon!).

4. Respekter reglene og hold god orden

Det er ingen som kommer til å nekte deg å ha en fest i ny og ne. Likevel må du huske på leiligheten din er omringet av andre, og at de fleste borettslag opererer med standardregler for å opprettholde orden og ro (stillhet mellom kl 23.00 og 06.00, for eksempel). Reglene er til for å holde orden og ro, og for å sikre et godt miljø ved at alle respekterer og tar hensyn til hverandre.

5. Forsikring

Her skal jeg bo, og dette er hjemmet mitt – det er en god tanke å ha med seg inn i et leieforhold. Det betyr ikke bare at du bør holde det ryddig og rent og pent, men også å gjøre det du ville gjort om du eide selv: kjøp innboforsikring!

– Husforsikringen de fleste utleiere har, vil jo dekke skader på selve huset, og vil således også kunne være til nytte for leietaker. Det er likevel viktig å understreke at alle leietakere bør ha sin egen innboforsikring. Denne dekker eget innbo, og de beste innboforsikringene vil ha dekning for nøkkeltap, skadedyr, sopp og andre forhold som leietaker kan komme i erstatningsansvar overfor utleier dersom dette inntreffer. Mange utleiere krever også i leiekontrakten at eier skal tegne egen innboforsikring, forteller Tor i Utleiemegleren.

En rekke forsikringsselskaper tilbyr billigere forsikring for unge mennesker og/eller studenter. Finn den som passer deg og din livsførsel best.

6. Hold en åpen og god kommunikasjon med utleier

Det er ingen som krever at du skriver lange brev der du erklærer din kjærlighet for utleieren og inviterer på middag og kos. Det er likevel viktig å ha en åpen kommunikasjonslinje mellom partene. Er uhellet ute, si fra med en gang noe oppstår, så slipper utleier ubehagelige overraskelser når leieforholdet er over.

Husk at du som leietaker i følge husleieloven plikter i nødvendig utstrekning å gi utleieren eller utleierens representant adgang til husrommet for tilsyn. Det betyr ikke at utleier kan komme og gå som hen vil. Du har krav på å få beskjed om tilsyn eller vedlikeholdsarbeid i rimelig tid.

Du kommer veldig langt med vennlighet og imøtekommenhet med utleieren!

7. Avslutt leieforholdet på en – bokstavelig talt – ryddig måte

Dette sier husleieloven om hvordan leiligheten skal se ut ved leieforholdets opphør: Den skal være rengjort og i samme stand som ved overtakelsen, bortsett fra den forringelse som skyldes alminnelig slit og elde, og de mangler som utleieren selv plikter å utbedre. Merk her at jo lenger du har bodd i en leilighet, jo mer må utleier akseptere hva gjelder generell slitasje som skyldes normalt bruk og elde.

Leieboerforeningen anbefaler å benytte seg av profesjonelle når det kommer til utvask. Da kan du og utleier være trygg på at det blir gjort skikkelig. Det kan koste deg noen kroner, men husk at utvask oftest er det utleier er mest nøye med ved utflytting. Er ikke utleier fornøyd og kan dokumentere det, brukes det gjerne proffe til å gjøre jobben skikkelig, og den regningen må du ta.

Det aller beste tipset du kan ta med deg videre er det enkleste: Behandle leiligheten du leier som om du skulle eid den selv!

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish