Har jeg helsehjelp som norsk statsborger i USA?

30 mar. 2023
Tidligere har Norge via Helfo hatt en særordning for dekning av utgifter til helsehjelp i USA. Denne opphørte 12. september 2022.

Du beholder fortsatt helserettigheter i utlandet gjennom Helfo, men du vil ikke lenger få dette dekket direkte. Det betyr at du må betale for behandling selv og deretter søke refusjon fra Helfo. Mer om dette kan du lese her.

Utsendt arbeidstaker eller student i USA

Det betyr at som utsendt arbeidstaker eller student i USA blir det enda viktigere å ha forsikringen i orden for perioden du skal oppholde deg i utlandet. Tegner du forsikring fra Norge vil du ha via dekning for plutselige hendelser og/eller alvorlig og akutt forverring av eksisterende sykdom/lidelse og utgiftene du blir påført som følge av dette. Merk at forsikring i utgangspunktet ikke dekker pre-eksisterende forhold, dette må meldes inn til Helfo. Det kan være situasjoner der både forsikringsselskapet og Helfo kan dekke dine utgifter. Har du en privat forsikring kan du melde forsikringstilfellet til selskapet, og de vil kunne stille betalingsgaranti.

Det er derfor viktig å ha kombinasjonen av en privat forsikring og rettighetene via folketrygden. Andre eksempler på hva reiseforsikring dekker som ikke dekkes fra Helfo kan være:

  • Hjemtransport til Norge. Blir du syk og må ha ambulansefly hjem? Dette er ikke dekket gjennom Helfo. Dette kan føre til kostnader i millionklassen.
  • Hjemkall ved sykdom eller dødsfall i nær familie. Har du en privat reiseforsikring for oppholdet kan dette dekkes.  
  • Båretransport. Om verst tenkelig skjer og du dør i løpet av oppholdet. Båretransport er ikke dekket via Helfo, men er dekket av forsikring.

Øvrige dekninger via reiseforsikring

  • Ansvarsforsikring.
  • Avbestillingsforsikring.
  • Dekning for reisegods.
  • Dekning på reiser fra midlertidig bosted.
  • Før du reiser er det viktig å sjekke opp at reiseforsikringen dekker hele oppholdet og turer med start og stopp fra midlertidig bosted i utlandet.

Anbefaling om egen forsikring i tillegg

Söderberg & Partners anbefaler å kjøpe egen forsikring i tillegg til helserettighetene du har gjennom Helfo.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish