Har du råd til depositum?

Et depositum kan bli kostbart. Skal du flytte inn i et kollektiv og månedsleien eksempelvis er på 6 000 kr, blir som oftest depositumet satt til tre månedsleier, eller i dette tilfellet 18 000 kr – ingen lav sum for den gjengse student å skrape sammen. Selv om du får igjen beløpet etter endt leieforhold, må du likevel skaffe disse pengene.

Oppsparte midler

Er du en av dem som har tatt vare på alle konfirmasjonspengene dine, eller vært flink til å spare og har pengene tilgjengelig, kan du bruke dem på et tradisjonelt depositum. Vær obs på at du ikke kan røre pengene som står på en depositumskonto, og at rentene på disse kontoene er såpass lave at du ikke vil tjene noe på å ha dem stående der.

Låne av foreldre eller venner

Å låne penger til depositumet fra foreldre eller venner er én mulighet. Fordelen her er at, med mindre du som leietager misligholder kontrakten og blir avkrevd deler eller hele depositumet, får gitt lånet tilbake i sin helhet så snart leieforholdet opphører. På den andre siden har den du låner pengene av, ingen sikkerhet, og heller ingen mulighet til å få pengene de har lånt deg tilbake før etter endt leieforhold, da en depositumskonto ikke kan disponeres av verken utleier eller leietager.

Depositumslån

Det finnes en del finansinstitusjoner som tilbyr lån til depositum, men dette bør man unngå så langt det lar seg gjøre, ifølge forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim.

– Depositumslån er ofte bare fordekte forbrukslån, med en årlig effektiv rente på minst 10-15 prosent. For selv om nominell rente er under 10 %, er det ikke uvanlig med etableringsgebyrer på tusen kroner og månedlige terminbeløp på 50 kr. Det fins mange, rimeligere alternativer, som å låne billig av jobben, av foreldre eller å jobbe ekstra i sommeren for å tjene opp egne depositumspenger, sier Kvadsheim.

Depositumsgaranti

Med Depositumsgaranti får du og utleier samme sikkerheten som i et tradisjonelt depositum, men du betaler bare en engangssum på fra 8 % av depositumet utleier krever. Det beløpet får du ikke igjen etter endt leieforhold, men du frigir midler.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish