Sommer = ferietid
Har du reiseforsikringen i orden?

12 mai 2023
En ny sommer med høy reiseaktivitet står foran oss. Før ferien er det viktig å sørge for at reiseforsikringen er aktiv, enten du har den via arbeidsgiver eller privat. Forsikringen sikrer at du er dekket for de fleste hendelser som kan oppstå i løpet av ferien.

Forsikringen er grei å ha i orden når eiendeler blir stjålet, bagasje forsvinner, eller ved enkle medisinske utlegg. Det aller viktigste er imidlertid at forsikringen dekker deg hvis du blir rammet av en alvorlig ulykke eller sykdom, og trenger sykehusbehandling. Da gir forsikringen deg den beste behandling på godkjente kvalitetssykehus. Dette er kostbare behandlinger som forsikringsfelleskapet heldigvis fanger opp.

Hva dekker en reiseforsikring ikke

Reiseforsikringen dekker tap av eiendeler, men det er viktig å vite at gjenstander du glemmer igjen, mister osv. ikke er dekket av reiseforsikringen. Mister du en gjenstand i bakken, må årsaken være en ytre påvirkning for at den skal dekkes av forsikringen.

Ved tyveri av eiendeler, uten innbrudd, er det en forutsetning for dekning at du har hatt gjenstanden under oppsikt. Legger du f.eks. fra deg PCen og går på do, vil den ikke bli dekket dersom den er borte når du kommer tilbake.

Verdigjenstander

I reiseforsikringene er det normalt sett begrensninger i forsikringssummen for spesielle verdigjenstander, som f.eks. smykker og klokker. Begrensningene pr. enkelt gjenstand kan være i størrelsesorden kr. 20-40.000. Det kan også være begrensninger i samlet erstatning for verdigjenstander. Dersom du har med deg verdier utover dette, er det viktig med privat verdigjenstandsforsikring på disse.

Husk også at de fleste reiseforsikringer dekker egenandel på leiebil.

Uansett, sjekk reiseforsikringen før du reiser - så kommer det ingen overraskelser!

God ferie når den kommer 😊

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish