Nye regler fra 1. januar 2023
Har du el-sparkesykkel?

30 nov. 2022
Fra og med 01.01.2023 blir det endringer i lovverket rundt elektriske fremkomstmidler. Den nye samlebetegnelsen for slike fremkomstmidler blir «liten elektrisk motorvogn». Her er det flere ting å være oppmerksom på knyttet til forsikring.

Her er noen punkter det er viktig å merke seg som eier (eller forelder til eier) av elektrisk sparkesykkel. NB: dette gjelder ikke el-sykkel.

  • Det blir lovpålagt med ansvarsforsikring for små elektriske fremkomstmidler som hver enkelt eier må tegne.
  • Forsikringsselskapene vil tilby dette som eget produkt. Det er pr. i dag ikke alle selskaper som er klare for tegning, men det forventes at alle vil kunne tilby produktet fra årsskiftet.
  • Da dette blir lovpålagt via motoransvarsloven blir også tyveriforsikringen tatt ut fra innboforsikringen hos flere forsikringsselskaper. Sjekk med ditt forsikringsselskap hva som gjelder og hva du har behov for å tegne utover lovpålagt dekning.
  • Skade på tredjepart (person eller ting) vil være dekket av den lovpålagte ansvarsforsikringen. Den vil også omfatte personulykke for fører av kjøretøyet.
  • Regelverket gjelder for el-sparkesykler, men vil omfatte alle små elektriske kjøretøy med fart opptil 20 km/t. Andre eksempler på dette er hooverboard og segway.
  • For barn mellom 12-15 er det påbudt med hjelm.
  • Barn under 12 år har ikke lov å kjøre liten elektrisk motorvogn.
  • Det er krav om at kjøretøyet har bremser, lys, refleks og ringeklokke i henhold til loven som blir innført.
  • Hvert enkelt kjøretøy må kunne identifiseres av forsikringsselskapet via et serienummer eller lignende.

Vi anbefaler alle å sjekke med sitt forsikringsselskap i god tid før 1. januar slik at du har alt i orden til de nye endringene trer i kraft.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish