Reiseforsikring og ferietid

23 mai 2024
Dersom uforutsette hendelser oppstår på ferien forventer man at reiseforsikringen trer inn. Men, det er noen punkter man må være oppmerksom på. Her er noen av de viktigste.

Enkeltgjenstander

Mange tror at forsikringen dekker alt som blir borte, men du må passe på eiendelene dine. Forlater du tingene dine og de blir stjålet, får du ingen erstatning. Dette gjelder spesielt for bagasje, PC, mobiltelefon osv. Husk også at det finnes en maksgrense for erstatning per gjenstand, vanligvis mellom 15 000 og 40 000 kroner. Elektronisk utstyr, smykker, verdipapirer, kontanter og pass bør alltid fraktes som håndbagasje. 

Medisinsk behandling

Husk at medisinsk behandling i Norge ikke dekkes av reiseforsikringen. Hvis du trenger videre behandling etter en ulykke eller sykdom som oppstod på reise, dekker ikke forsikringen dette når du er tilbake i Norge.

Avbestilling 

Det kan oppstå misforståelser rundt avbestilling. Du kan ikke avbestille reisen uten at årsaken er dekket av vilkårene. Avbestilling dekkes ved sykdom eller dødsfall i reisefølget eller nærmeste familie, samt hvis Utenriksdepartementet (UD) fraråder reise til destinasjonen etter at reisen er bestilt. Ønsker du ikke å reise på grunn av klimaendringer eller ekstremvær, gir ikke dette rett til avbestilling og erstatning.

Leiebil 

Mange lurer på dekningen for leiebil. De fleste forsikringer dekker egenandelen ved kaskoskader på leiebil, men forsikringssummene varierer fra 15 000 til ubegrenset. Leiebilen må ha ansvarsforsikring og kaskoforsikring for at egenandelsforsikringen skal være gyldig. Sjekk om din forsikring dekker Third Party Liability (ansvar) og Collision Damage Waiver (kasko).

Alder på barn 

Vær oppmerksom på at barn over 21 år normalt ikke er dekket av familiens reiseforsikring og trenger en egen forsikring. 

God ferie! 

 

Minner om at dette er generelle betraktninger, og at det er vilkårene til de enkelte forsikringsselskapene som gjelder. 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish