Utførelse av varme arbeider

Finans Norge har kommet med nye presiseringer rundt varme arbeider. Dette er de viktigste endringene:

  • Presisering av at varme er tilstrekkelig for at brann kan oppstå. Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes arbeidsverktøy og -utstyr som genererer gnister og/eller varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen og skjult flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr.
  • Ved utførelse av varme arbeider på tak skal det, i tillegg til sjekkliste, foreligge en dokumentasjon på at det er utført en risikovurdering av arbeidet.
  • Det er forbud mot bruk av åpen og skjult flamme på oppforede og luftede tretak (presisering av at det også gjelder skjult flamme).
  • Ved bruk av åpen og skjult flamme skal det være tilstrekkelig sikkerhetsavstand til bygningskonstruksjoner/bygningsdeler som består av brennbare materialer (avstandsbeskrivelse utgår).

Er du usikker på hva dette betyr for deg og dine sikkerhetsforskrifter?

Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere, eller legg igjen kontaktinformasjon her.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish