Hva dekker forsikringen?
Terrorhendelser forekommer – også i Norge

29 jun. 2022
Alle norske forsikringsselskaper har en standard forsikring for terrorhandlinger.

Forsikringssummen varierer, men er i størrelsesorden kr. 500 mill. til kr. 1 mrd. Det man skal være oppmerksom på, er at dette er en forsikringssum som man må dele med andre som er omfattet av akkurat samme hendelse, og hvor naboene har sine forsikringer i samme forsikringsselskap.

En annen viktig ting å være klar over er at for at de norske vilkårene skal gjelde, må hendelsen ha skjedd i Norden eller Baltikum. Internasjonale forsikringsselskapers vilkår har ikke terror som en automatisk forsikring.

En terrorforsikring dekker fysisk skade på eiendom og driftsstans som følge av dette. Det er mulig å få utvidelser som omfatter ekstrakostnader, husleietap m.m.

Snakk med din megler om behovet for å forsikre terror som en egen forsikring.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish