Snø og kulde preger starten på 2024 – unngå typiske vinterskader

17 jan. 2024
Det er ikke bare viktig å pakke seg inn i varme klær og forberede seg på glatte veier. Sørg også for å ta forholdsregler for å beskytte eiendeler mot potensielle vinterskader. Dette gjelder ikke bare privat, men også for bedrifter som ønsker å opprettholde en problemfri drift gjennom den kalde årstiden.

Eiendom

Snøfall og is kan føre til skader på tak, rør, og andre strukturer. Det er derfor viktig å sørge for at bygningsforsikringen din dekker disse potensielle hendelsene. Vurder også å ta bilder av eiendelene dine, spesielt verdifulle gjenstander, for å ha dokumentasjon i tilfelle skade. 
Sørg alltid for at det er minimum 10 grader i bygning for å forhindre frostskader på rør og andre installasjoner.  

Kjøretøy 

Is og snø øker risikoen for trafikkulykker. Tilpass hastigheten til kjøreforholdene, sørg for å være riktig utstyrt og hold rutene isfrie. Store snømengder endrer også trafikkbildet og brøytekanter reduserer sikten. Det krever ekstra oppmerksomhet. Sjekk også at veihjelp inkludert i forsikringen din, slik at du kan få rask assistanse i tilfelle problemer på veien. Vær forberedt på å kunne tilbringe ekstra lang tid i bilen på lengre turer.

Bedriftens sikkerhet

Vær proaktiv med hensyn til bedriftens vintersikkerhet.

  • Snø- og isfjerning: Hold områdene rundt inngangspartier, parkeringsplasser og gangstier frie for snø og is. Dette bidrar ikke bare til sikkerhet for ansatte og besøkende, men reduserer også risikoen for fallulykker.
  • Salting og sandstrøing: Dette er spesielt viktig på trapper, ramper og andre områder der glatte forhold kan oppstå.  
  • Inspeksjon av tak: Snøsamling på taket kan føre til overbelastning og i verste fall kollaps. Inspisere taket for å vurdere snømengden og ta nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere lasten.
  • Varmekabler: Vurder installasjon av varmekabler på takrenner og nedløpsrør for å hindre isdannelse og istapper. Dette kan bidra til å forhindre skader på bygningen og sikre effektiv drenering.
  • Vedlikehold av varmeanlegg: Sørg for at varmesystemet fungerer optimalt. Dette inkluderer regelmessig service av varmeovner, rør og annet utstyr for å unngå frysing og lekkasjer.
  • Kommunikasjon og bevissthet: Informer ansatte og besøkende om potensielle farer forbundet med snø og is. Plasser skilt som advarer om glatte forhold, fare for takras og istapper.  
  • Beredskapsplaner: Utvikle og kommuniser klare beredskapsplaner for håndtering av snø- og isrelaterte hendelser. Dette kan inkludere prosedyrer for snøfjerning, evakuering og kommunikasjon i tilfelle uforutsette værhendelser.

Forebygging og riktig forsikring 

Forebygging spiller en avgjørende rolle i å beskytte eiendeler mot vinterskader. Ved å være bevisst på potensielle risikoer, og ta skritt for å beskytte deg selv, dine eiendeler og din virksomhet, sikrer du deg bedre mot uforutsette hendelser. Vurder om forsikringsdekningen sikrer at bedriften er beskyttet mot skader forårsaket av snø og is. Dette inkluderer dekning for bygningsskader, ansvarssaker og eventuelle avbrudd i virksomheten.  

Selv med alle forholdsregler kan uhell fortsatt skje. Riktig forsikring er nøkkelen til å sikre at du er dekket i tilfelle skader. Kontakt en av våre forsikringsrådgivere for å sørge for at forsikringen din er tilpasset de spesifikke utfordringene i vintermånedene. 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish