2018
Rekordmange forsikringssvindlere avslørt

I 2018 ble det avslørt forsikringssvindel for 314 millioner kroner, viser Finans Norges svindelrapport. Rekordmange saker ble meldt inn fra forsikringsselskapene.

I tillegg er mørketallene store. Noen gjør seg til kjeltring for småbeløp, mens andre forsøker å lure til seg millioner. De fleste sakene dreier seg om skadeforsikring, mens de største beløpene gjelder svindel med uføreforsikringer.

Siden svindel med syke- og uføreforsikringer ofte gjelder utbetalinger som går over flere år, er beløpene gjerne svært høye i disse sakene. Gjennomsnittlig svindelbeløp på syke- og uføreforsikringer er 1,4 millioner kroner. Når det gjelder skadeforsikring, er snittet på 155 000 kroner. Det er likevel stor variasjon i beløp. I de mest omfattende sakene er forsikringsselskapene forsøkt svindlet for flere millioner kroner.

Svindlerne stjeler fra fellesskapet. Forsikring er bygget på tillit. Noen saker er enkle å avsløre, andre ganger legger utrederne i forsikringsselskapene ned mye arbeid i å nøste opp svindelen. Det store flertallet av kunder er imidlertid ærlige. De forventer at alt går riktig for seg, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Svindlerne tar en stor risiko

Forsikringssvindel er straffbart og svindlerne risikerer politianmeldelse, fengsel og forsikringsnekt.

Mange tenker nok ikke over konsekvensene av å svindle. En dom for svindel kan få store konsekvenser for eksempel med hensyn til yrkesvalg, sier Neverdal.

Bil er på svindeltoppen. Innenfor skadeforsikring gjelder 36 prosent av sakene bilforsikring. Arrangerte kollisjoner er en gjenganger.

Hakk i hæl følger svindel om gjelder innbo, samt svindel med reiseforsikringen. Påsatte branner og oppdiktede tyverier er også typiske saker etterforskerne avslører.

Forsikringssvindlerne plusser på

Svindlerne finnes i alle aldre og inntektsgrupper men det er unge under 29 år som er mest dominerende og er noe mer tilbøyelige til å svindle enn godt voksne. Ca. 2/3 av svindlerne er menn mens kvinner utgjør ca. 1/3.

Noen svindler ved å plusse på kravet i eksisterende erstatningssaker, mens andre dikter opp en historie helt uten rot i virkeligheten.

De fleste sakene blir avdekket internt i forsikringsselskapene. Det er også åpnet for et samarbeid mellom NAV og forsikringsnæringen om å utveksle opplysninger. Dette skjer innenfor bestemte og strenge rammer. I noen tilfeller svindles både forsikringsselskapene og NAV, samtidig som skatt unndras.  

Svindel skal ikke lønne seg

Forsikringssvindel skal ikke lønne seg. Forsikringsselskapene ansetter fler og fler politietterforskere for å utrede og avdekke forsikringssvindlere. Flere svindlere tas og trendene har vært økende fra år til år. At svindlere avdekkes er holdningsmessig positivt samt økonomisk fordelaktig for forsikringsfelleskapet, som må være med på finansieringen av feilaktig utbetalte forsikringsoppgjør.  

Kilde: Finans Norge

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish