Reduser bedriftens juridiske risiko med advokatforsikring

De færreste bedrifter er bevisst på den juridiske, og dermed forretningsmessige risikoen, de står overfor. Enda færre vet at det er mulig å forsikre denne risikoen. Samtidig blir næringslivet stadig mer krevende og komplekst.

Som leder i en mellomstor bedrift, må man ikke bare forholde seg til usikre tider, sviktende etterspørsel eller kunder som kanskje ikke klarer å gjøre opp for seg, men også økende krav fra myndigheter, forventninger fra ansatte og viktige samarbeidspartnere.

Behovet for profesjonell juridisk bistand øker normalt i takt med dette. Med veiledende timepriser på kr 3 000 og oppover, kan dette bli betydelige kostnader, særlig dersom bedriften kommer i tvist med en kunde, leverandør eller andre samarbeidspartnere. I noen situasjoner kan det gå så langt at det handler om bedriftens overlevelse.

Med advokatforsikring kan du forsikre deg mot å havne i en slik situasjon.

Dette er advokatforsikring

Advokatforsikringen gir tilgang til juridiske råd, avklaringer eller rådgivning innenfor de viktigste rettsområdene bedriften har behov for:

  • Arbeidsrett
  • Kontraktsrett
  • Husleierett
  • Pengekravsrett
  • Selskapsrett
  • Opphavsrett
  • Varemerkerett

I tillegg til økt trygghet vil forsikringen også kunne gi store besparelser.

Hvis du ønsker mer informasjon om advokatforsikring ta kontakt med en av våre rådgivere, eller legg igjen kontaktinformasjon her.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish