Når verdien på varene øker
Er varelageret riktig forsikret?

Det er turbulente tider, og en av konsekvensene vi ser, er kraftig økning av priser på enkelte råvarer. Inflasjon gjør at verdien på mange varer øker.

Det er viktig å passe på at økningen gjenspeiles i den forsikrede verdien på varene.

- Det kan gi uforutsette konsekvenser om et varelager er forsikret for kr. 10 millioner, og så viser det seg at den reelle verdien er kr. 15 millioner når skaden inntreffer, sier Julie Warming, leder for region øst i Söderberg & Partners. - Da vil man i beste fall få erstatning for kr. 10 millioner. Avhengig av type dekning kan man i verste fall kan komme i underforsikring, og få utbetalt en prosentvis enda lavere erstatning, sier hun. 

Vi anbefaler å ta kontakt med din forsikringsrådgiver for en gjennomgang, om dette ikke har vært gjort nylig.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish