Trenger du eksperthjelp innen aviation?

23 mar. 2023
I en verden med stadig mer komplekse risikoer og stor uforutsigbarhet, er det viktig å ha en rådgiver som har inngående kjennskap til forsikringsbehovene og lovkravene som stilles. Dette gjelder også luftfart. I Söderberg & Partners har vi et eget team med spesialister innen dette området.

Luftfart og romfart

Teamet, som er plassert i Danmark, har til sammen mer enn 90 års solid erfaring og innsikt når det gjelder forsikringsprodukter for både luftfart og romfart.

Kompetansen gjør dem i stand til å identifisere risikoer og utnytte markedsmuligheter for å skreddersy den best mulige forsikringsløsningen. Kunnskapen spenner over et bredt spekter og omfatter forsikringsformidling for både tradisjonelle motoriserte flyklasser og flytyper med en eller flere motorer.

Det kan f.eks. inkludere:

  • Motoriserte fly (stempel, turboprop, jet)
  • Helikoptre (stempel, turbin)
  • Business Jets
  • Seilfly, ultralights og droner
  • Hangarkeeper, MRO
  • Lufthavn og flyplassansvar

- Vår mange års erfaring med luftfart gjør at vi raskt kan identifisere våre kunders forsikringsbehov og sette sammen en løsning som passer deres behov - uansett hvor spesifikke de måtte være. - John Lindholm, Senior Aviation Specialist i Söderberg & Partners.

Globalt nettverk og lokal kompetanse

Risiko slutter ikke ved grensen. Derfor har våre luftfartsspesialister gjennom mange år bygget nære relasjoner med et bredt nettverk av forsikringsselskaper både i inn- og utland. Det betyr at vi kan skreddersy de best mulige forsikringsløsningene for å passe dine behov – uansett hvor spesifikke de måtte være.

Smidig skadebehandling

Det kan, for mange bedriftseiere, være en stressende prosess med å måtte rapportere en skade. Det tar både tid og ressurser fra daglig drift og utvikling. Uavhengig av skadens art og størrelse, kan vår luftfart spesialister hjelper deg med å navigere i prosessen, slik at dine skader håndteres raskt og greit av forsikringsselskapet, og at du får riktig erstatning. Vårt mål er å unngå nedetid i din virksomhet, slik at du raskt kan komme tilbake til hverdagen igjen.

Inngående bransjekunnskap

Luftfart er et komplekst forsikringsområde. Våre erfarne luftfartsspesialister har derfor solid kunnskap om hvordan ytre forhold som inflasjon, krig og lovverket påvirker forsikringsmarkedets muligheter og vilkår. Vår rådgivning er uavhengig, noe som betyr at vi alltid tar utgangspunkt i din beste interesse når vi forhandler og setter sammen din forsikring løsninger.

Har du spørsmål til dette ta gjerne kontakt med en av våre spesialister.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish