Satser på sjømatnæringen

Sjømatnæringen er et viktig satsningsområde for Söderberg & Partners. Vi har derfor knyttet til oss mye kompetanse og erfaring på området. Med ansatte og kontorer langs hele norskekysten, har vi god innsikt i hva som skjer, ikke minst i forhold til risiko og farer.

— I motsetning til mange av våre konkurrenter, ønsker vi å være 100% tilstede der kundene er. Nå er vi langs hele kysten, og vil fortsette satsningen og styrke kompetansen ytterligere for å kunne være enda mer tilstede for kundene våre i fremtiden, sier Henrik Aasen som er salgsleder og teamleder for sjømatsatsningen i region vest.

I motsetning til mange av våre konkurrenter, ønsker vi å være 100% tilstede der kundene er.
Henrik Aasen
Henrik Aasen
Salgsleder/ Teamleder Sjømat Region Vest

Høy kompetanse samlet i et eget sjømatteam

Vi har samlet kompetansen i et eget sjømatteam med representanter fra hele landet. Målet er å være tilgjengelig for våre kunder og aktivt tilby rådgivning for å sikre virksomheten i tilfelle uforutsette hendelser. Vi setter fiskevelferd høyt, men vi er også svært bevisste på vår rolle som samarbeidspartner, der vårt hovedfokus ligger på forsikringsaspektet. 

Ulike typer risiko

For sjømatnæringen handler det om å være riktig forsikret, både mot sykdommer, lus, tap av fisk, rømming og andre ting som kan inntreffe.

Viktige forsikringsområder er:

  • Biomasseforsikring
  • Ansvarsforsikring
  • Transportforsikring
  • Kredittforsikring
  • Avbruddsforsikring
  • Prosjekt- og ansvarsforsikringer
  • Forsikring av personell, næringsbygg, eiendeler, båter, varer, maskiner og flytende utstyr

I tillegg krever innføring av ny teknologi- og innovasjon at man må tenke annerledes i henhold til risiko.

Samarbeidspartner med lidenskap for næringen

— Vi ønsker å være en samarbeidspartner som har en lidenskap for næringen, og også en partner som besitter den nødvendige kompetansen for å utføre grundige risikovurderinger. På den måten skal vi sikre optimale forsikringsløsninger i et svært utfordrende marked, sier Svein Erik Sommer CCO for Næring & Offentlig i Söderberg & Partners.

— Ved å kombinere forsikringsfaglig- og lokal kompetanse med stor innkjøpskraft, ønsker vi å bidra til at sjømatnæringen fortsetter å utvikle seg.

Ved å kombinere forsikringsfaglig- og lokal kompetanse med stor innkjøpskraft, ønsker vi å bidra til at sjømatnæringen fortsetter å utvikle seg.
Svein Erik Sommer
Svein Erik Sommer
CCO Næring & Offentlig / Daglig leder i Söderberg & Partners Vest

Les mer om vår satsning innen sjømat

Sjømatnæringen er representert der vi er og det er derfor helt naturlig at vi etablerer gode samarbeidsrelasjoner med næringen.
Les mer 
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish