Kan bli en populær ansattgode
Tannhelseforsikring

27 jan. 2023
Tannhelse har frem til nå fått lite oppmerksomhet i forsikringssammenheng.

Tennene våre er ulykkesutsatt og over tid rammes de av både sykdom og slitasje. Det er generelt høye kostnader knyttet til utbedring, og liten eller ingen økonomisk inndekning fra det offentlige. 

For å få en mer forutsigbar tannøkonomi over tid, kan tannhelseforsikring være løsningen. En slik forsikring kan også dekke andre sykdommer i munnhulen, enn det som er direkte relatert til tennene. 

Ifølge Norsk Tannhelseforsikrings juridiske samarbeidspartner, Advokatfirmaet Selmer AS, er det gitt positive tilbakemeldinger fra skatteetaten vedrørende skattlegging av tannhelseforsikring: «Tannhelseforsikring kan gis skattefritt som gave til de ansatte innenfor den årlige grensen på kr. 5.000,- per ansatt/styremedlem».

Er du interessert i ytterligere informasjon om tannhelseforsikring, ta kontakt med din rådgiver i Söderberg & Partners.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish