Hjemmekontor og forsikring

13 feb. 2023
Nå som samfunnet er åpnet igjen og «friskmeldt» fra corona, vil forsikringsselskapene kreve en større grad av formalisering for å inndekke skader på hjemmekontor under yrkesskadeforsikringen.

Dekning for yrkesskade

Det ser ut til at standarden faller ned på at det må være en intern overordnet instruks om bruk av hjemmekontor i virksomheten. Dette kan f.eks. være at man har anledning til å arbeide x antall dager hjemmefra eller at man selv kan velge hvor man utfører sitt arbeide.

Grensesettingen mellom arbeidstid og fritid er krevende og vil nok bli praktisert relativt strengt. Det vil si at aktiviteter som f.eks. lunsj, postkassebesøk o.l. ikke kan antas dekket av yrkesskadeforsikringen. Toalettbesøk og kaffelaging er mere gråsoneaktiviteter, hvor det antas at det må gjøres individuelle vurderinger i hver oppstått skadesak.

Arbeid fra fritidsbolig er også dekket av yrkesskadeforsikringen som hjemmekontor. Ved skader som oppstår i utlandet antas det at dokumentasjonen av reell arbeidsutøvelse vil være strengere enn ved skader som oppstår i Norge.

Som utfyllende forsikringsprodukt er det fornuftig å dekke fritidsulykke, som vil være med på å viske ut ovennevnte problemstilling, i grensesnittet mellom arbeidstid og fritid ved bruk av hjemmekontor.

Mobilt kontorutstyr som PC og mobiltelefoner

Mobilt kontorutstyr som PC og mobiltelefoner kan brukes overalt: hjemme, på hytta, i ferieleiligheten i Spania og på kontoret. Vi får mange spørsmål om hvordan dette er forsikret. Det enkle svaret er at kontorutstyr er forsikret på forsikringsstedet nevnt i forsikringsbeviset – nemlig på kontoret.

En reiseforsikring vil kunne erstatte utstyr som blir stjålet eller ødelagt på reise til/fra. Kontorutstyr som befinner seg på et hjemmekontor, vil ikke være omfattet av forsikringen. Det finnes også egne forsikringsløsninger for dette, men dette er som regel ganske kostbart, og det må tas hensyn til en egenandel.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish