Hva bør du tenke på, og hvilke regler gjelder?
Forsikring på hjemmekontor

4 jan. 2023
Da landet ble nedstengt i mars 2020 gikk regjeringen ut og gjorde det klart at ansatte på hjemmekontor skulle være dekket av yrkesskadeforsikringen i folketrygden på samme måte som på sin vanlige arbeidsplass. Forsikringsselskapene lempet også på sine vilkår. Men, hvilke regler gjelder egentlig i dag?

Oppdatert hjemmekontorforskrift

Sommeren 2022 kom dessuten en oppdatert hjemmekontorforskrift. Den 20 år gamle forskriften måtte revideres etter at mange har fått en arbeidshverdag med utvidet bruk av hjemmekontor. Den oppdaterte forskriften regulerer i større grad bestemmelser rundt arbeidstid, arbeidsmiljø, tilgjengelighet, eiendomsrett og andre problemstillinger. Forsikring er imidlertid ikke omhandlet i denne forskriften.

For at en hendelse skal kunne defineres som yrkesskade, er det tre kriterier som gjelder. Den skal ha skjedd på arbeid, i arbeidstiden og i arbeid. Det var nettopp disse tre kriteriene som ble lempet på under pandemien. Nå kan imidlertid pandemien sies å være over i vår del av verden. Vi har derfor tatt en runde blant forsikringsselskapene for å undersøke om det er endringer i deres vilkår etter pandemien og etter innføringen av ny forskrift.

Ulik praksis blant forsikringsselskapene

Vi opplever at det er ulik praksis blant forsikringsselskapene. Enkelte har utvidet sine vilkår til å dekke hjemmekontor i Norden, enten man praktiserer hjemmekontor på hytta eller på en café. Andre mener at det må eksistere en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i henhold til forskriften for at hjemmekontor skal kunne være dekket under yrkesskadeforsikringen.

Felles for alle forsikringsselskaper er imidlertid at de anbefaler at bedrifter med ustrakt bruk av hjemmekontor tegner en forsikring som dekker fritidsulykker. Det er også en oppfordring vi i Söderberg & Partners stiller oss bak. Dette er en forholdsvis rimelig forsikring, og da slipper i større grad unna alle gråsoner som oppstår når man er på hjemmekontor. Er man for eksempel dekket av yrkesskadeforsikringen om man går og henter seg en kopp kaffe, eller om man skal åpne døra når det i ringer på? Vi anbefaler at bedriften har samme dekningsnivå på en forsikring som dekker fritidsulykker, som på yrkesskadeforsikringen.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish