Pensjonskostnader fra økt arbeidsgiveravgift

Vi har tidligere informert om statsbudsjettets post om ekstra arbeidsgiveravgift på inntekter over kr. 750 000. Det har nå kommet en utfyllende forskrift som avklarer detaljer i tilleggsavgiften.

I forskriften kommer det frem at det ikke skal beregnes ekstra arbeidsgiveravgift for arbeidsgivers premieinnbetaling og tilskudd til tjenestepensjonsordninger etter skattelovens §6-46.

Det samme gjelder engangsbeløp til avløsning av pensjon i arbeidsforhold som ikke er sikret ved premie og tilskudd, samt engangspremie og tilskudd til sikring av rett til slik pensjon.

Denne presiseringen kan gi lavere kostnader enn de budsjetterte, dersom det er tatt høyde for tilleggsavgiften i bedriftens budsjett for 2023.

Har du spørsmål knyttet til dette – ta kontakt med din rådgiver i Söderberg & Partners.

Her kan du lese hele forskriften:

Utfyllende forskrift ekstra arbeidsgiveravgift

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish