Pensjonssparing
Hvorfor er det viktig å snakke om valg av spareprofiler?

Innskuddspensjon er en verdifull ressurs for de ansattes fremtidige økonomi, og valg av spareprofil spiller en avgjørende rolle i avkastningen på investeringene.

Ved valg av spareprofil er det viktig å forstå investeringsmål, risikotoleranse og tidshorisont. Dette for å kunne velge en profil som passer best for den enkelte.

Viktig med informasjon

For å utnytte denne muligheten er det avgjørende med informasjon, god oversikt og forståelse for viktigheten av å ta et aktivt valg. På den måten kan den ansatte skaffe seg en oversikt, tidligst mulig, om hvordan økonomien blir som pensjonist. 

Forsiktig: Passer for de som ønsker lav risiko og bevaring av kapital. Investeringene er hovedsakelig i lavrisikoobligasjoner og likvide midler.

Moderat: Gir en balanse mellom risiko og avkastning. Egnet for de som ønsker moderat vekst med en rimelig grad av risiko. En kombinasjon av aksjer og obligasjoner.

Offensiv: For de som har lengre tidshorisont og tåler høyere risiko for å oppnå større avkastning. Investeringene er hovedsakelig i aksjer med noe diversifisering i andre verdipapirer.

Hvordan velge riktig profil

- Livet endres, og det samme gjelder økonomiske mål og risikotoleranse. Pensjonsleverandørene bruker ofte alderstilpassede spareprofiler som minsker risikoen jo nærmere pensjonsalder man kommer. Da er det viktig at det finnes alternativer for å stå i høyere risiko lengre for de som ønsker det, sier Ronnie Gjevik, forsikringsmegler i Söderberg & Partners.

Her er noen viktige spørsmål som den enkelte bør stille seg:

  • Hvor komfortabel er man med risiko i investeringene sine? 

Velg en spareprofil som samsvarer med egen risikotoleranse.

  • Hvor lenge er det til man går av med pensjon? 

En lengre tidshorisont gir større rom for å håndtere kortsiktig risiko.

  • Har man spesifikke økonomiske mål, som å kjøpe bolig, reise eller støtte barnas utdanning? 

Velg en profil som støtter din langsiktige økonomiske ambisjoner.

- Våre rådgivere bistår gjerne din bedrift og dine ansatte til ta informerte beslutninger på sine spareprofiler, samt sikre bedriftens informasjonsplikter, avslutter Gjevik.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish