Kredittforsikring og krigen i Ukraina

Vi mottar en del henvendelser knyttet til Kredittforsikring og hvordan den påvirkes av angrepet på Ukraina og de innførte sanksjonene mot Russland.

Her er noen punkter det er verd å merke seg:

De nye sanksjonene mot Russland vil mest sannsynlig medføre at det ikke vil være mulig å få kredittforsikret kunder i Russland uavhengig av finansiell status.

Vi anbefaler alle som har en kredittforsikringsavtale å få klarhet i om man har inkludert politisk risiko eller ikke. Dette er et tilleggsvilkår i avtalen. Kunder med tilleggsvilkår «Politisk risiko» har ytterligere dekninger som kan gjelde i kriser og krig. Sanksjoner mot for eksempel det russiske betalingssystemet, som forhindrer kunder/leverandører i Russland å betale varer– er et typisk eksempel på hva som kan være dekket.

Mer informasjon

Ønsker du mer informasjon, eller har spørsmål knyttet til dette – ta kontakt med vår rådgiver Marcus Engelberg på e-post eller telefon 954 26 018.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish