Hvorfor bruke forsikringsmegler?

7 mar. 2024
Alle bedrifter har forsikringer, men ofte kan det være komplekst å forholde seg til. I tillegg har man kanskje ikke kunnskapen og erfaringen som kreves for å forstå de ulike forsikringsproduktets innhold.
 • Hvilke forsikringer trenger vi? 
 • Hvilken risiko skal dekkes? 
 • Hva bør prisen være? 
 • Hvem er best på skadeoppgjør? 


 Bruk av forsikringsmegler kan være en løsning for å svare opp disse spørsmålene. For å klargjøre forskjellene mellom å plassere forsikringer direkte hos et forsikringsselskap og å benytte seg av en forsikringsmegler, har vi sammenfattet noen enkle sammenligningspunkter.

Ekspertise og uavhengig rådgivning 

 • Forsikringsmegler: Tilgang til spesialisert kunnskap og rådgivning om forsikringsprodukter og markedet. 
 • Forsikringsselskap: Direkte kontakt med forsikringsselskapets representanter som kan gi grunnleggende informasjon, men ikke uavhengig og like detaljert rådgivning.  

Skreddersydde løsninger

 • Forsikringsmegler: Evnen til å skreddersy forsikringsløsninger basert på individuelle behov og situasjoner ved å sammenligne flere tilbud fra forskjellige selskaper. 
 • Forsikringsselskap: Muligheten til å velge fra forsikringsproduktene som tilbys av det ene selskapet, med mindre tilpasningsmuligheter. 

Forhandlingskraft 

 • Forsikringsmegler: Forhandlingskompetanse for å sikre konkurransedyktige priser og gunstige vilkår fra forskjellige forsikringsselskaper. 
 • Forsikringsselskap: Forhandlingsmuligheter begrenset til det ene selskapets priser og vilkår. 

Rådgivning og oppfølging

 • Forsikringsmegler: Personlig oppfølging gjennom hele forsikringsprosessen, inkludert skadehåndtering og eventuell endring i dekning. 
 • Forsikringsselskap: Generell kundeservice fra forsikringsselskapet, men mer begrenset individuell oppfølging. 

 Tid og ressursbesparelser 

 • Forsikringsmegler: Tar hånd om detaljene i forsikringsprosessen, og sparer tid for kunden. 
 • Forsikringsselskap: Direkte kontakt krever mer egeninnsats fra kunden for å sammenligne og administrere forsikringer. 

 Løsning tilpasset dagens situasjon 

Det er viktig å gjøre en grundig evaluering når det gjelder innkjøp av forsikring. Økonomisk usikre tider, som vi er inne i nå, aktualiserer dette ytterligere. Hvor kan man spare kostnader? Hvordan sikre verdier best mulig? Vår erfaring med nye kunder er at mange ikke er riktig forsikret gjennom eksisterende ordninger.  Ofte har bedriftene unødvendig høye kostnader ved at de er under- eller overforsikret. Å være overforsikret betyr at bedriften betaler for forsikringer eller vilkår som ikke er nødvendig. Ved underforsikring kan man risikere å betale store summer selv ved skade. 


En forsikringsmegler jobber etter et helhetlig risikosyn og kan også skreddersy forsikringsprodukter tilpasset en spesiell kundegruppe, i tillegg til å være involvert i skadeforebyggende arbeid.  
Dette fører ofte til at kunder får lavere premier og bedre vilkår sammenlignet med om de hadde valgt å kjøpe bedriftsforsikringen direkte fra et forsikringsselskap. 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish