Vi hjelper Norges Taxiforbund med gode forsikringer til sine medlemmer

Vi har et samarbeid med Norges Taxiforbund hvor vårt oppdrag er å forbedre og utvikle forsikring som en god medlemsfordel. For Norges Taxiforbunds medlemmer har vi foreløpig fremforhandlet gode priser og vilkår på yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og behandlingsforsikring. I høst fikk vi også på plass et tilbud på løyvegarantier. Gjennom fjoråret økte behovet stort for løyvegaranti, i takt med de nye kravene fra myndighetene til den enkelte løyvehaver. 
 

Samarbeidet med Norges Taxiforbund er spennende. Vi opplever at det forbedrede tilbudet er blitt tatt godt imot, og at det er en økning i antall medlemmer som benytter seg av tilbudet. Vi ser frem til reisen videre.
Jesper Østensen
Jesper Østensen
Leder Partner Næring / Senior Forsikringsmegler
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish