Leieboerforsikring
Flere forsikrer seg mot leietakeransvar

Svært mange virksomheter holder hus i andres eiendom. Ved grov uaktsomhet kan en uforsikret leietaker stå ansvarlig for store beløp.

Svært mange virksomheter holder hus i andres eiendom. Ved grov uaktsomhet kan en uforsikret leietaker stå ansvarlig for store beløp.
Husleiekontrakten regulerer forholdet mellom eier og leier. Tradisjonelt er det huseier som forsikrer bygningen, mens leiekontrakten forutsetter at leietaker forsikrer inventar og løsøre.Stadig oftere skyves større del av ansvaret for eventuelle småskader over på leietakeren.

– Vi ser ofte at leiekontraktene legger ansvaret for innbrudd og småskader på bygninger over på leietaker, sier forsikringsmegler Julie Warming hos Söderberg & Partners.

Vannskader og brann

Mindre skader på leid bygning dekkes av en utvidelse av leietakers innboforsikring.

– Det store problemet oppstår når den som leier en bygning, eller lokaler i en bygning, forårsaker en stor skade, sier Warming.

En stor skade kan blant annet være ødeleggende vannskade, brann eller belastende bruk av bygningsdeler som krever rehabilitering.

Uaktsomhet

Ikke sjelden vil en stor skade være knyttet til grov uaktsomhet. Et stearinlys plassert i lokaler uten tilsyn kan forårsake brann. Dette kan føre til store brann- og vannskader i bygningen, og kan ifølge Warming bli kostbart for den uaktsomme leietakeren.

– Huseier vil sende skaderapport til sitt forsikringsselskap. Dette selskapet vil vurdere ansvarsforholdet, og kan igjen snu seg mot den som har forvoldt skaden og søke erstatning.

Leietakers ansvar

Vi kan se for oss mange ulike scenarier der det vil bli spørsmål om leietakers ansvar ved skadet bygning. I hvilken grad skyldes skaden som oppstår manglende rutiner hos leietaker? Er det sørget for vaktrunder som sikrer at grunnvarmen i lokalet er tilstrekkelig for å hindre sprengte vannrør når kulda setter inn?

– Stadig flere velger å forsikre seg mot slike uforutsette situasjoner ved å tegne en forsikring mot leietakeransvar. Den forsikringen vil dekke for grov uaktsomhet, sier Warming.

Risikoanalyse

Mange tenker ikke over at de som leietakere kan stå overfor en risiko med store økonomiske konsekvenser.

– Enhver virksomhet er opptatt av risikostyring, kontroll og forutsigbarhet. Vi jobber tett på kundene våre i arbeidet med å vurdere risiko, og vi gir gode og kvalifiserte råd knyttet til risikostyring, skadeforebyggende arbeid og forsikringsløsninger, sier Warming. 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish