Forenkling og effektivisering

13 feb. 2024
I slutten av 2022 lanserte vi Nova, et system designet for å forenkle og effektivisere dokumentflyten vår.

Hvert år kjøper og plasserer vi forsikring og pensjon på vegne av våre norske bedriftskunder for 9 milliarder kroner, i flere enn 80 forskjellige forsikringsselskaper. Det betyr at vi hvert år mottar over 22 000 forsikringsavtaler og tilhørende dokumenter fra de ulike forsikringsgiverne.

Reduserer manuell håndtering

Hensikten med Nova er å redusere den manuelle håndteringen av alle disse avtalene. Det gjør vi blant annet ved hjelp av robotprosessautomatisering og teksttolkning.  Roboten vår kategoriserer data, tekst og dokumenter, som deretter lagres i vårt fagsystem automatisk.

Ved inngangen til 2024 passerte vi 31 000 dokument-transaksjoner gjennom Nova siden oppstarten. Vi jobber kontinuerlig med å få flere forsikringsgivere med på løsningen og øke volumet enda mer. Gevinstene er en betydelig tidsbesparelse og færre feil. Det kommer kundene våre til gode.

Mer tid til rådgivning

– Automatisering av manuelle arbeidsoppgaver gir oss mer tid til å yte god rådgivning og være til stede for kundene våre, sier Joakim Haugerø, strategisk forretningsutvikler i Söderberg & Partners.

Automatisering av manuelle arbeidsoppgaver gir oss mer tid til å yte god rådgivning og være til stede for kundene våre.
Joakim Haugerø
Joakim Haugerø
Strategisk forretningsutvikler


– Nova er utviklet sammen med våre svenske kolleger, som har jobbet med løsningen siden 2019. Nå er endelig løsningen lansert i Norge, og vi er allerede i gang med flere lignende initiativer for å effektivisere driften videre, avslutter Haugerø.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish