Söderberg & Partners + Bærekraft = Sant

7 sep. 2023
Hvert år arrangerer vi en internasjonal bærekraftuke. Gjennom uken konkurrerer alle i lag, og tjener poeng ved å ta i bruk nye bærekraftige vaner og leve mer bærekraftig i hverdagen. Poengene blir deretter konvertert til en sum penger som doneres til veldedighet.

Solvatten

I år går pengene til organisasjonen Solvatten, som har utviklet en bærbar løsning for å rense og varme opp vann til lav kostnad ved hjelp av solenergi.

Dette er en innovasjon som kan gi flere mennesker over hele verden tilgang til rent og varmt vann. 

Ønsker du å bidra til at enda flere får rent vann?

Bærekraftsuken

Bærekraft er en integrert del av vår bedriftskultur, og vi arbeider kontinuerlig med forbedringer i våre daglige oppgaver, analyser, rådgivning, kommunikasjon og ledelse. Det er et arbeid som pågår hver eneste dag, hele året rundt. 

Bærekraftsuken gjennomføres for å motivere våre ansatte til å omfavne mer bærekraftige vaner. I tillegg til å samle poeng til et meningsfylt prosjekt, deltar ansatte på inspirerende foredrag og workshops om bærekraft og innovasjon. 

Hva ble resultatet av årets bærekraftsuke?

Under bærekraftsuken konkurrerte alle våre ansatte om å fullføre så mange bærekraftsutfordringer som mulig. Målet var å øke kunnskapen og inspirere til mer bærekraftige vaner. Samtidig samlet vi poeng, som ble omgjort til en sum penger til et veldedig formål.

I løpet av uken samlet vi inn hele 1 096 685 NOK (96 289 euro) til Solvatten som er en innovativ løsning som renser og varmer opp vann – utelukkende ved hjelp av solens kraft. Donasjonen er nok til 882 Solvatten-enheter, som gir rent drikkevann til like mange familier i 7 år fremover. 

Vi håper dette inspirerer flere bedrifter til å utnytte sine ansattes engasjement ved og innføre en bærekraftsuke.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish