Arrangement i Stavanger
Rentefest hos Söderberg

22 mar. 2024
Takk til de 150 som deltok på investorlunsj og Afterwork sammen med oss 20.mars. Vi håper og tror at innholdet falt i smak. Vi var innom et par dagsaktuelle tema sammen med vår investeringsdirektør Sturla Skogland og senior investeringsspesialist Christian Frengstad Bjerknes. Her følger en kortfattet oppsummering hvis du ikke rakk innom eller ikke fikk plass.

Renteinvesteringer «The Holy Grail» 


Det er ingen folkerett å få realavkastning på oppsparte midler. I dag er det svært mange norske husholdninger som har betydelige midler stående på bankkonto. Til tross for en gradvis økende rente fra 2022, sliter man fremdeles med å oppnå realavkastning på disse midlene.  


Realavkastning er et begrep vi benytter når vi justerer opptjent rente mot skatt og inflasjon. For de som ønsker minimal risiko, og som har kort horisont på midlene, kan likviditetsfond benyttes som et godt alternativ til bankinnskuddet. Likevel er det ikke et foretrukket alternativ for å bekjempe skatt og inflasjon på midler med lengre horisont – da bør rentefond, eller aksjefond i kombinasjon med rentefond anvendes.


Skal høyere avkastning fra renter forsvare det å skifte fra aksjer til renter? 


For noen kan det være rett å benytte anledningen som høyere renter gir, til å trekke risikoen på totalporteføljen ned.  Ta kontakt med din rådgiver hvis du ønsker å snakke om dette.


Ønsker du å lære litt til? Rentefond er litt teknisk synes noen, og begrepene kan være litt ukjente. Vi Vi forsøker å forklare det hele her: Når du investerer i et rentefond, utsteder du et lån til en motpart. Motparten kan eksempelvis være til et land eller til et selskap. Motparten betaler en rente på lånet i tillegg til å betale tilbake det motparten har lånt (pålydende)ved lånets utløp. I dag får du bedre betalt for å investere i rentefond da styringsrentene har kommet opp, og i enkelte kategorier av rentefond (såkalte høy rente eller high yield) kan du bli så godt betalt at avkastningen kan minne om avkastningen som aksjemarkedet normalt gir. Mange synes dette er spesielt attraktivt fordi verdien av rentefond i mange tilfeller svinger mindre enn verdien av aksjefond. I dagens markedsklima, hvor rentene har økt, er derfor forholdet mellom renter og aksjer et relevant tema. Høyere renter kan gjøre det fristende å flytte kapital fra aksjemarkedet til rentemarkedet for enkelte investorer.  


Langsiktighet  


Selv om rentene stiger, kan lange investorer fortsatt dra god nytte av aksjemarkedet da du eksponerer deg mot den økonomiske verdiskapningen over tid. Investeringsbeslutninger bør gjøres med omhu, og husk at investeringens horisont og din ønskede risikoeksponering skal være førende i denne prosessen. Historien har vist at aksjemarkedet har gitt høyest totalavkastning på sikt, men som kjent kan vi ikke legge historisk avkastning til grunn for framtiden.

 
Oppsummering  

  1. Likviditetsfond kan være et veldig godt alternativ til bankinnskudd
  2. Rentefond kan være et veldig godt alternativ til bankinnskudd og annen lavrisikosparing hvis man har litt horisont på pengene.  
  3. Rentefond kan være et godt tillegg til en aksjefondsportefølje for enkelte.  

 

 

 

Bildegalleri

 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish