Selger tilbakeholdt opplysninger om radonmålinger

6 apr. 2020

Ved utfylling av egenerklæringsskjemaet har selger svart NEI på spørsmålet: Er det foretatt radonmåling?

Kjøper av en selveierleilighet oppdaget etter overtakelsen at selger har holdt tilbake informasjon om forhøyede radonverdier i boligen. Ved utfylling av egenerklæringsskjemaet har selger svart NEI på spørsmålet: Er det foretatt radonmåling?

Det viser seg at selger hadde kjennskap til at det var utført en radonmåling i 2006 som selger ikke videreformidlet ved salg. Kjøper krever derfor erstatning for å sette inn en radonvifte.

På grunn av at selgers boligselgerforsikring måtte gjennomføre ny radonmåling, noe som må gjøres i vinterhalvåret, medførte det noe forlenget saksbehandlingstid fra selgersiden. Den nye målingen viste fortsatt forhøye radon verdier og kjøper ble tilkjent kr 85 000,- til installering av vifte.

Husk at selger må opplyse om alt hen kjenner til om boligen i egenerklæringsskjemaet!

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish