Høy kompetanse hos eiendomsmegler skaper trygghet for boligselger og boligkjøper

5 des. 2023

Høsten er, tradisjon tro for oss i Söderberg & Partners, hektisk når det gjelder kursvirksomhet for eiendomsmeglere. Vi arrangerer poenggivende kurs for alle våre kunder rundt om i landet.  

Claims Link har i høst bidratt med 37 kurstimer, fordelt på 16 ulike kurs. NEF-samlinger, fagdager og egenarrangerte oppsamlingskurs har stått i høysetet for å serve samarbeidspartnerne våre best mulig.  
 
Tilbakemeldingene har vært veldig gode, og det gleder oss at meglerne har stor nytteverdi av kursets innhold, ikke bare poengene.

Det skal etableres en ny arealstandard i eiendomsmeglerbransjen – og Claims Link har benyttet anledningen til å være tidlig ute med å lære opp meglerne. Det har også vært fokus på erfaringene man har opparbeidet seg etter nærmere to år med endringer i avhendingsloven. Med 25-års erfaring, har vi tydelige referansepunkter som kan benyttes til å utpeke forskjellene mellom ny og gammel lov. 

Her er noen tilbakemeldinger vi har fått: 

Fint og informativt samt forfriskende flinke foredragsholdere
Hyggelige forelesere som var flinke. Tommel opp!
Flott med fysisk kurs, hvor vi kan samles på tvers av kjeder. Takk!

I tillegg til kurs rundt i landet, har vi også opparbeidet oss en sterk digital kursplattform, hvor det hvert kvartal kommer poenggivende kurs. I år har vi fått hjelp av både IF-Solver, Crawford & Company, samt Claims Link.  Det har bidratt til et bredt kursspekter som meglere kan gjennomføre fra hjemmekontor eller hvor de ellers måtte ønske.  
Så langt i år har vi reist land og strand rundt for å oppdatere eiendomsmeglere på faglig innhold. Vi hadde et mål om enda flere kurspoeng til våre eiendomsmeglere i 2023 enn  i 2022. Det har vi klart.

 
Ha en riktig god julefeiring – så sees vi på kurs i 2024! 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish